Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas atlieka šais funkcijas: