Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

            
prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų turto valdymo klausimais susijusių dokumentų rengimą. Taip pat rengia bei derina kitų padalinių rengiamų sutarčių, sudaromų viešojo pirkimo pagrindu (išskyrus teisinių paslaugų pirkimų sutarčių, nestandartinių sutarčių) projektus.
teikia duomenis dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto VTIPS.
dalyvauja rengiant ministerijos mobilizacijos planą ir su juo susijusius dokumentus.

            
vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.