Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai:

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: