Ewelina Dobrowolska – Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė

Gimimo data – 1988-08-16

Darbo patirtis

Nuo 2020 m. gruodžio 11 d.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė

 

2020 m. sausio 22 d. – 2020 m. lapkričio 13 d.

Tarybos narė
Vilniaus miesto savivaldybė

•    Peticijų komisijos pirmininkė
•    Savivaldos plėtojimo komiteto narė
•    Vilniaus romų integracijos į visuomenę darbo grupės pirmininkė
•    Vilniaus miesto savivaldybėje inicijuotas asmenų aptarnavimas raštu ir

kitomis kalbomis
•    Inicijuota, parengta ir patvirtinta Vilniaus romų integracijos į visuomenę

2020–2023 programa
 

2019–2020 m.

Darbo grupės Tautinių mažumų įstatymo projektui rengti vadovė
Tautinių mažumų departamentas prie LRV
 
•    Vadovavimas darbo grupei, rengusiai Tautinių mažumų įstatymo projektą
•    2020 m. liepos mėn. darbo grupė parengė įstatymo projektą, kurį perdavė

Kultūros ministerijai
 

2020 m.

E. mokymų medžiagos rengimas
Lietuvos policijos mokykla
 
•    E. mokymų medžiagos rengimas tema „Įžeidžiančių komentarų ir stereotipų

vertinimas

Neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos statistika, latentiškumas ir

problematika“

įgyvendinant projektą „Efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus bei

neapykantos kalbą užtikrinimas Lietuvoje“
 

2011–2020 m. lapkričio 1 d.

Advokato padėjėja
•    Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas teismuose, valstybės institucijose.

Procesinių dokumentų rengimas, teisinių konsultacijų teikimas
 

2012–2020 m. lapkričio 1 d.

Teisinės paslaugos
VšĮ Europos žmogaus teisių fondas
 
•    Teisinių paslaugų sutartys, teikiant teisines konsultacijas, atstovaujant

valstybinėse, tarptautinėse, Europos Sąjungos, teisėsaugos institucijose
•    Šešėlinių ataskaitų rengimas apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje,

fondo atstovavimas darbo grupėse rengiant teisės aktus
 

2010–2011 m. 

Teisininkė
UAB „Skolų išieškojimo biuras“ 

•    Procesinių dokumentų rengimas, sutarčių derinimas
 

Išsilavinimas ir mokymasis

 

2011–2013 m.

Interneto ir technologijų teisė (nebaigtas teisės magistras)
Mykolo Romerio universitetas

2007–2011 m.

Teisė ir penitencinė veikla (teisės bakalauras)
Mykolo Romerio universitetas 

Pranešimai (mokymų vedimas)

 

2012 m. rugsėjo 27 d.

Paskaita Mykolo Romerio universiteto IV kurso viešojo administravimo studentams

apie viešąsias įstaigas ir jų teisinį reglamentavimą Lietuvoje

2014 m. kovo 15 d.

Europos žmogaus teisių fondo organizuota paskaita apie tautinių mažumų padėtį

Lietuvoje

2014 spalio 28 d.

Europos žmogaus teisių fondo organizuota paskaita apie žmogaus teises tema

„Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje“

2014 m. gruodžio 10 d.

Paskaita žmogaus teisių dienos proga „Žmogaus teisės Lietuvoje“,

Mykolo Romerio universitetas

2015 m. kovo 18 d.

Amnesty International, MRU Tarptautinių studentų asociacijos ir

Europos žmogaus teisių fondo surengta konferencija „Europos savaitė prieš

rasizmą“, pranešimo tema „Is Lithuania a Tolerant Country?“

2016 m. kovo mėn.

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos nariams skaitytas pranešimas tema

„Žmogaus teisių (ŽT) apsauga versle: kas ir kodėl svarbu?

Kaip verslas prisideda prie ŽT apsaugos. Problematika Lietuvoje ir didžiausi

Iššūkiai“. Seminaro dalyviai supažindinti su teisiniu reglamentavimu, dažniausiai

pasitaikančiais pažeidimais diskriminacijos ir privataus gyvenimo apsaugos srityse ir kt.

2019 m gruodžio 10 d.

Nacionaliniame žmogaus teisių forume skaitytas pranešimas

„Translyčių asmenų patirtys Lietuvoje: nuo stigmos iki pripažinimo“,

kurį organizavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

2018 m. spalio 15 d.


Konferencijoje „Tautinių mažumų teisinis reglamentavimas – teorija ir praktika“

skaitytas pranešimas apie tautinių mažumų situaciją
 

Garbės titulai ir apdovanojimai

 

2019 m.

Apdovanojimas už reikšmingą indėlį į Žmogaus teisių situacijos gerinimą Lietuvoje

(Švedijos ambasada Lietuvoje, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba)

Kita informacija

 

Kalbos

Puikiai kalba lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, moka rusų kalbą

Šeima

Ištekėjusi, su vyru augina sūnų

Laisvalaikis    

Žaidžia šachmatais, žvejoja, mėgsta keliauti su visa šeima

 

Atnaujinimo data: 2023-12-20