Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Teisės aktų, kuriuose nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas atliekamas ar planuojamas atlikti, sąrašas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo „Dėl privalomos madiacijos šeimos ginčuose galiojančio teisnio regulaivimopoveikio ex post vertinimo plano patvirtinimo“ projektas

Asmenys, teikiantys metodines konsultacijas*: Ieva Klimašauskė, el. p. ieva.klimasauske@tm.lt, tel. +370 671 90746;  Asta Baltrušaitytė, el. p. asta.baltrusaityte@tm.lt, tel. +370 671 86471.                                                                                                  

* Teisingumo ministerija teikia konsultacijas dėl tikslingumo ir tinkamumo konkretaus teisinio reguliavimo atveju atlikti ex post vertinimą; tinkamo peržiūros nuostatos ir ministro sprendimo suformulavimo; ex post vertinimo proceso organizavimo ir ex post vertinimo planų rengimo; ex post vertinimo ataskaitos pildymo.

Konsultacijas dėl tinkamų vertinimo metodų ex post vertinimui atlikti pasirinkimo; kiekybinių ir kokybinių analizės metodų taikymo; korektiško analizės metu gautų duomenų interpretavimo teikia Vyriausybės strateginės analizės centras.