Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Teisės aktų, kuriuose nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas atliekamas ar planuojamas atlikti, sąrašas.

Asmuo, teikiantis metodines konsultacijas*: Dalia Baležentė, el. p. dalia.balezente@tm.lt; tel. (8 5) 266 2882

* Teisingumo ministerija teikia konsultacijas dėl tikslingumo ir tinkamumo konkretaus teisinio reguliavimo atveju atlikti ex post vertinimą; tinkamo peržiūros nuostatos ir ministro sprendimo suformulavimo; ex post vertinimo proceso organizavimo ir ex post vertinimo planų rengimo; ex post vertinimo ataskaitos pildymo.

Konsultacijas dėl tinkamų vertinimo metodų ex post vertinimui atlikti pasirinkimo; kiekybinių ir kokybinių analizės metodų taikymo; korektiško analizės metu gautų duomenų interpretavimo teikia Vyriausybės strateginės analizės centras.