BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Pagal ES teisę

Civilinės bylos

Bendra informacija

Teisės aktai

REGLAMENTAI

DIREKTYVOS

KONVENCIJOS

Dokumentų formos

Nuorodos

Europos e-teisingumo portalas

Europos teisminis atlasas civilinėse bylose

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Baudžiamosios bylos

Bendra informacija

Teisės aktai

PAMATINIAI SPRENDIMAI, DIREKTYVOS

KONVENCIJOS, SUSITARIMAI

Dokumentų formos

Nuorodos

Pagal konvencijas

Civilinės bylos

Bendra informacija

Konvencijos

Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos (HCCH) konvencijos

Europos Tarybos konvencijos

Dokumentų formos

1965 m. Hagos Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje forma (prašymas, pažymėjimas, santrauka su įspėjimu):

 •         pdf ir doc formatais lietuvių-anglų-prancūzų kalbomis – 8 puslapiai;
 •         pdf ir doc formatais lietuvių-anglų-rusų kalbomis - 8 puslapiai;
 •         pdf ir doc formatais lietuvių-anglų-ukrainiečių kalbomis - 4 puslapiai.

1970 m. Hagos Konvencijos dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje forma (prašymas surinkti įrodymus):

Nuorodos

Baudžiamosios bylos

Bendra informacija

Konvencijos

Informacija apie užsienio teisę

Savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose

Baudžiamojo proceso perdavimas

Baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimas

Ekstradicija

Nuteistųjų asmenų perdavimas

Kova su korupcija

Kova su pinigų plovimu

Kova su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta

Kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu

Nuorodos

Pagal dvišales sutartis

Bendra informacija

Dvišalės (ir trišalės) sutartys

SAVITARPIO PAGALBA

EKSTRADICIJA

NUTEISTŲJŲ ASMENŲ PERDAVIMAS

Dokumentų formos

ES pagrindinių teisių agentūra

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro pagrindu 2007 m. vasario 15 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007 buvo įkurta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (toliau – Agentūra). Agentūra teisiškai pakeisdama Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą (toliau – Centras) ir perimdama visas Centro teises ir pareigas, finansinius įsipareigojimus ir atsakomybę, veiklą pradėjo 2007 m. kovo 1 d. Agentūros buveinė yra Vienoje.

Agentūra buvo sukurta teikti pagalbą atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms, joms įgyvendinant Bendrijos teisę, ir dalintis patirtimi pagrindinių teisių srityje, siekiant joms padėti visapusiškai gerbti pagrindines teises, kai jos pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi priemonių ar nustato veiksmų kryptis.

Pagrindinės Agentūros funkcijos

Vis dėlto Agentūra neturi teisės pati nagrinėti individualių skundų.

Agentūra savo užduotis vykdo neperžengdama Bendrijos kompetencijos ribų, nustatytų Europos Bendrijos steigimo sutartimi. Vykdydama savo užduotis ji remiasi pagrindinių teisių apibrėžimu pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį, taip pat pagal Europos žmogaus teisių konvenciją bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją.

Europos Sąjungos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima Agentūros daugiametę programą, kuri apima penkerius metus ir nustato Agentūros veiklos temines sritis, kurių ribų, vykdydama savo užduotis, Agentūra negali peržengti.

Agentūra bendradarbiauja su Bendrijos institucijomis, su valstybėmis narėmis (kiekviena valstybė narė paskiria vyriausybės pareigūną nacionaliniu ryšių palaikymo pareigūnu, kuris yra svarbiausias Agentūros kontaktinis asmuo valstybėje narėje), taip pat su vyriausybinėmis organizacijomis ir viešosiomis įstaigomis, veikiančiomis valstybėse narėse pagrindinių teisių srityje, tarptautinėmis organizacijomis. Be to, Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su pilietinės visuomenės institucijomis, veikiančiomis pagrindinių teisių srityje, pavyzdžiui sudarydama bendradarbiavimo tinklą - ,,Pagrindinių teisių platformą“.

Agentūros organizacinė struktūra

Agentūros veikla finansuojama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiekvieniems finansiniams metams turi būti parengta Agentūros visų pajamų ir išlaidų sąmata bei finansinė ataskaita. Agentūros biudžetą vykdo direktorius.

Bendradarbiavimas antikorupcijos teisiniuose instrumentuose

Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO)

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus. Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Jungtinių Tautų organizacija

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra

Dokumentai:

 1. 2022 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaita dėl Lietuvos visuotinės periodinės peržiūros (vertimas į lietuvių kalbą).
 2. 2022 m. ataskaitoje pateiktų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų vertinimas (Addendum).
 3. 2022 m. Lietuvos Respublikos pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros trečiajam ciklui.

Nuorodos:

 1. UPR rekomendacijų įgyvendinimo priemonių derinimas (bendrinamos formos pildymas online)
  Užpildytą UPR rekomendacijų įgyvendimo priemonių derinimo formą taip pat galite siųsti el. paštu [email protected]
 2. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra (Lietuva)

LR atsakymai į JT Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą pateiktus išankstinius klausimus apie JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą įgyvendinimą Lietuvoje

Jungtinių Tautų Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą
 

Jungtinių Tautų Tarptautinė konvencija dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo
Lietuvos Respublikos ataskaitos pagal Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo 29 (4) straipsnį projektas


2017 m. Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komiteto baigiamosios pastabos CED/C/LTU/CO/1 (vertimas į lietuvių kalbą)

Europos Taryba

Apie Europos komitetą prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą vizitų Lietuvoje ataskaitos

Šiaurės ministrų taryba

 

 

Remiantis Europos Sąjungos reglamentu, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas, nuo 2019 m. vasario 16 d. Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas juos legalizuoti ar tvirtinti apostile. Kai kurie iš šių dokumentų (žr. išskirtus paryškintuoju šriftu) gali būti išduodami kartu su daugiakalbe standartine forma – taip išvengiama reikalavimo pateikti dokumento vertimą; be to, visais atvejais turi būti priimtas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje atliktas patvirtintas vertimas.

Reikalavimas legalizuoti ar tvirtinti apostile netaikomas tik valstybės narės institucijų išduotiems dokumentams, pateikiamiems kitos valstybės narės institucijoms, ir jų patvirtintoms kopijoms:

 • teismo ar teismo pareigūno išduotiems dokumentams;
 • administraciniams dokumentams;
 • notariniams aktams;
 • privačių dokumentų oficialiems patvirtinimams;
 • diplomatiniams ir konsuliniams dokumentams.

Reikalavimas legalizuoti ar tvirtinti apostile netaikomas tik dokumentams, kuriais nustatomas vienas ar keli toliau išvardyti faktai (paryškintu šriftu nurodytiems naudojama daugiakalbė standartinė dokumentų forma):

 • gimimas;
 • mirtis;
 • faktas, kad asmuo yra gyvas;
 • vardas ir pavardė;
 • santuoka, taip pat santuokinis veiksnumas ir santuokinė padėtis;
 • santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimas negaliojančia;
 • registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėtis;
 • registruotos partnerystės nutraukimas, gyvenimo skyrium (separacijos) ar registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančiais;
 • tėvystė ar įvaikinimas;
 • nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta;
 • pilietybė;
 • teistumo nebuvimas;
 • su kandidatavimu arba balsavimu rinkimuose į Europos Parlamentą arba savivaldos rinkimuose kitoje valstybėje narėje susiję faktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos standartinės formos išduodamos visose valstybėse narėse.

Daugiakalbė standartinė forma gali būti naudojama tik kitoje valstybėje narėje ir turi būti pateikta kartu su viešuoju dokumentu, prie kurio ji pridedama.

Jeigu valstybė narė leidžia vietoj originalo pateikti viešojo dokumento patvirtintą kopiją, tos valstybės narės institucijos turi priimti valstybės narės, kurioje buvo išduotas viešasis dokumentas, patvirtintą kopiją.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03