Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Bendradarbiavimas antikorupcijos teisiniuose instrumentuose

Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO)

GRECO tikslas – didinti jos narių gebėjimą kovoti su korupcija stebint, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus, atsižvelgiant į kintantį tarpusavio vertinimo procesą. GRECO padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų.

Europos Taryba įsteigė GRECO 1999 m., kad ji stebėtų, kaip valstybės įgyvendina Europos Tarybos nustatytus kovos su korupcija standartus. Lietuva tapo Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) nare 1999 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 524 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Valstybių prieš korupciją grupėje (GRECO)“.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Jungtinių Tautų organizacija

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra

Dokumentai

  1. 2016 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaita dėl Lietuvos (vertimas į lietuvių k.).
  2. 2016 m. ataskaitoje pateiktų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų vertinimas.
  3. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų, kurioms buvo pritarta, paskirstymas institucijoms pagal kompetenciją.
  4. 2016 m. Lietuvos Respublikos pranešimas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros antrajam ciklui.
  5. Lietuvos Respublikos pranešimo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros trečiajam ciklui projektas.

Nuorodos

  1. UPR rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano pildymas
  2. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma visuotinė periodinė peržiūra (Lietuva)

LR atsakymai į JT Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą pateiktus išankstinius klausimus apie JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą įgyvendinimą Lietuvoje

Jungtinių Tautų Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą

Europos Taryba

Apie Europos komitetą prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

Šiaurės ministrų taryba

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-08