BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ES pagrindinių teisių agentūra

ES pagrindinių teisių agentūra

Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro pagrindu 2007 m. vasario 15 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007 buvo įkurta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (toliau – Agentūra). Agentūra teisiškai pakeisdama Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą (toliau – Centras) ir perimdama visas Centro teises ir pareigas, finansinius įsipareigojimus ir atsakomybę, veiklą pradėjo 2007 m. kovo 1 d. Agentūros buveinė yra Vienoje.

Agentūra buvo sukurta teikti pagalbą atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms, joms įgyvendinant Bendrijos teisę, ir dalintis patirtimi pagrindinių teisių srityje, siekiant joms padėti visapusiškai gerbti pagrindines teises, kai jos pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi priemonių ar nustato veiksmų kryptis.

Pagrindinės Agentūros funkcijos

Vis dėlto Agentūra neturi teisės pati nagrinėti individualių skundų.

Agentūra savo užduotis vykdo neperžengdama Bendrijos kompetencijos ribų, nustatytų Europos Bendrijos steigimo sutartimi. Vykdydama savo užduotis ji remiasi pagrindinių teisių apibrėžimu pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalį, taip pat pagal Europos žmogaus teisių konvenciją bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją.

Europos Sąjungos Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priima Agentūros daugiametę programą, kuri apima penkerius metus ir nustato Agentūros veiklos temines sritis, kurių ribų, vykdydama savo užduotis, Agentūra negali peržengti.

Agentūra bendradarbiauja su Bendrijos institucijomis, su valstybėmis narėmis (kiekviena valstybė narė paskiria vyriausybės pareigūną nacionaliniu ryšių palaikymo pareigūnu, kuris yra svarbiausias Agentūros kontaktinis asmuo valstybėje narėje), taip pat su vyriausybinėmis organizacijomis ir viešosiomis įstaigomis, veikiančiomis valstybėse narėse pagrindinių teisių srityje, tarptautinėmis organizacijomis. Be to, Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su pilietinės visuomenės institucijomis, veikiančiomis pagrindinių teisių srityje, pavyzdžiui sudarydama bendradarbiavimo tinklą - ,,Pagrindinių teisių platformą“.

Agentūros organizacinė struktūra

Agentūros veikla finansuojama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Kiekvieniems finansiniams metams turi būti parengta Agentūros visų pajamų ir išlaidų sąmata bei finansinė ataskaita. Agentūros biudžetą vykdo direktorius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03