Teisės aktų pažeidimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Teisingumo ministerijos

2018 m. spalio 4 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuasmeninta nutartis administracinėje byloje eA-5154-492/2018

Vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, Teisingumo ministerija atlygino pareiškėjui priteistą turtinę ir neturinę žalą.

Asmenų, 2018 - 2019 m. pripažintų padariusių šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų, nėra.

2018 m.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnui, Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnui, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro pareigūnui, Marijampolės pataisos namų pareigūnui ir Klaipėdos apygardos probacijos pareigūnui buvo skirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojai buvo skirta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-18