BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Darbuotojo informacija

Eglė Betingienė

Teisėkūros politikos grupė
Tel.

Patarėja

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 • vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 • nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;

 • stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną;

 • rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;

 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;

 • dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami grupės kompetencijai priskirtini klausimai, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms suformuluotus tikslus bei vykdyti pavestas užduotis;

 • atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

 • teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas teisės aktų projektų teisinio vertinimo klausimais ministerijos struktūriniams padaliniams, ministerijai atskaitingoms institucijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal grupės kompetenciją;

 • analizuoja institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir rengia atsakymus šias iniciatyvas pateikusiems asmenims;

 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo, užtikrinant vystymosi perspektyvas, prireikus rengia teisės aktų projektus grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.