BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Darbuotojo informacija

Eglė Kurelaitytė

Europos Sąjungos teisės grupė
Tel.

Patarėja

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;

 • atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;

 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 • apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;

 • rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

 • analizuoja iš Europos Sąjungos teismų gaunamus dokumentus ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamą informaciją apie nagrinėjamas bylas bei priimtus sprendimus, persiunčia šiuos dokumentus suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, vertina institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją dėl bylų aktualumo;

 • organizuoja Europos Sąjungos teismų darbo grupės posėdžius, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos teismų bylose ir jas derina bei teikia Vyriausybei;

 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos teismuose: rengia procesinius dokumentus Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamose bylose, dalyvauja Europos Sąjungos teismų posėdžiuose, atlieka kitus procesinius veiksmus pagal suteiktus įgaliojimus;

 • rengia išvadas dėl teisės aktų ir teisės aktų projektų bei tarptautinių sutarčių ir tarpžinybinių susitarimų ar jų projektų atitikties ES teisei, atstovauja Ministeriją kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose grupės kompetencijos klausimais;

 • savo iniciatyva arba įvertinus privačių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus, siūlymus ar teikiamą informaciją, valstybės institucijoms ir įstaigoms rengia pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tinkamo taikymo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

 • prireikus dalyvauja ES Tarybos Teisingumo Teismo darbo grupės susitikimuose, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas šiai darbo grupei, rengia ataskaitas iš susitikimų;

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.