Nusikalstamų veikų ir baudžiamosios atsakomybės teisinis reguliavimas

Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į valstybės vykdomas nusikalstamumo kontrolės formas, baudžiamosios politikos kryptis, tarptautinius įsipareigojimus bei tarptautinio bendradarbiavimo vystymosi tendencijas, rengia arba padeda kartu su kitomis valstybės institucijomis rengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo įstatymo teisės normų priėmimo, keitimo ar panaikinimo teisės aktų projektus, susijusius su nusikalstamų veikų kriminalizavimu, nusikalstamos veikos sudėties požymių keitimu, nusikalstamų veikų dekriminalizavimu, taip pat Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme numatytų teisinių padarinių, kylančių įvykdžius nusikalstamą veiką, keitimu.


Susiję teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-01