ES reikalų koordinavimas

Vadovaujantis ES reikalų koordinavimo taisyklėmis, Teisingumo ministerijai yra pavesta vykdyti šias ES reikalų koordinavimo funkcijas:

  • koordinuoti ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo bei Europos Komisijos paklausimų ir ES teisės pažeidimo procedūrų procesus,
  • atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos teisminėse institucijose.

Šias funkcijas Teisingumo ministerijoje vykdo Teisingumo ministerijos Europos teisės departamentas. Toliau pateikiama informacija tiek apie vykdomas funkcijas, tiek apie ES lėšomis finansuotus projektus, vykdytus Europos teisės departamento.