Administracinės naštos mažinimas

Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje ir administracinės naštos pagrįstumo įvertinimo rekomendacijos parengtos Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdant paramos skyrimo projektą „Administracinės naštos verslui pagrįstumo įvertinimas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės reikalavimus nacionalinėje teisėje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-005) pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22