BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ES teisės perkėlimas ir įgyvendinimas

Europos Sąjunga (ES) gali efektyviai funkcionuoti tik visoms valstybėms narėms besąlygiškai laikantis bendrų taisyklių. Šių taisyklių, t. y. ES teisės aktų, kūrimas, derinimas ir tobulinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, kurio metu visos valstybės turi galimybę išsakyti savo nuomonę ir apginti nacionalinius interesus. Priėmus ES teisės aktą kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad šis teisės aktas būtų taikomas.

Taigi Lietuvoje privalu laikytis ne tik nacionalinės teisės aktų (įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministrų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų įsakymų), bet ir ES teisės aktų.

Reglamentai – privalomi visa apimtimi ir tiesiogiai taikomi (tiek institucijų, tiek privačių asmenų) visose valstybėse narėse. Valstybės privalo užtikrinti jų veikimą, imtis veiksmų reglamentų numatytiems įpareigojimams įvykdyti ir tik būtinais atvejais priimti juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus.

Direktyvos – privalomos valstybei narei rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu. Kiekviena valstybė narė pasirenka direktyvų perkėlimo būdą ir formas. Direktyvos nuostatoms perkelti rengiami nacionalinės teisės aktai.

Sprendimai – priimami taikant ES teisę konkrečiam atvejui ir privalomi visa apimtimi jų adresatams (valstybėms narėms, fiziniams ar juridiniams asmenims). Sprendimams įgyvendinti kartais reikia nacionalinių priemonių.

Rekomendacijos ir nuomonės – neprivalomo pobūdžio teisės aktai.

Daugiau apie ES teisę

 

ES teisės įgyvendinimo sistema Lietuvoje

Už ES teisės aktų įgyvendinimą pagal savo kompetencijos sritis atsakingos ministerijos ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos. Šiose institucijose dirbantys specialistai rengia ES teisės aktus įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus, imasi kitų priemonių, kurios padeda užtikrinti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą ir veikimą Lietuvoje. Ministerijos pagal kuruojamas sritis taip pat atsakingos už atsakymų į Europos Komisijos paklausimus dėl ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo ir į Europos Komisijos pradėtas pažeidimo procedūras (pateiktus oficialius pranešimus ir pagrįstąsias nuomones) rengimą.

ES reikalų koordinavimo taisyklės reguliuoja ES teisės perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, valstybės institucijų ir įstaigų veiksmų, susijusių su Europos Komisijos paklausimais, ES teisės pažeidimo procedūromis, koordinavimą. Šiomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas koordinavimas dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais bei ES Teisingumo Teismo, ES Bendrojo Teismo ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teismo priimtų sprendimų vykdymo. 

www.manoeuropa.lt pateikta tam tikra ES teisės aktų įgyvendinimo informacija

 

Direktyvų notifikavimas

ES valstybė narė, į nacionalinę teisę perkėlusi direktyvą, privalo apie tai pranešti Europos Komisijai, pateikdama direktyvą perkeliančių nacionalinių teisės aktų tekstus (notifikavimo procedūra). Visi valstybių narių notifikuoti nacionalinės teisės aktai nurodomi tinklalapyje www.eur-lex.eu, konkrečios direktyvos bibliografinės informacijos skiltyje „Rodyti nacionalines įgyvendinimo priemones. MNE“. Taip pat daugiau informacijos apie kitų valstybių narių nacionalinės teisės aktus galima rasti N-lex sistemoje.

 

Europos Komisijos paklausimai ir pažeidimų procedūros

Europos Komisija yra įpareigota prižiūrėti, kaip valstybės narės perkelia ir įgyvendina ES teisės aktus. Jei valstybė narė laiku neperkelia, perkelia netinkamai ar teisingai neįgyvendina ES teisės akto ar neįvykdo kito įsipareigojimo pagal ES teisę, Europos Komisija gali inicijuoti paklausimą ar pažeidimo procedūrą. Pažeidimo procedūra susideda iš kelių etapų:

  • oficialaus pranešimo (Europos Komisija teiraujasi neperkėlimo ar neįgyvendinimo priežasčių);
  • pagrįstos nuomonės (Europos Komisija imperatyviai prašo iki nustatyto termino perkelti ar įgyvendinti atitinkamą ES teisės aktą);
  • bylos iškėlimo ES Teisingumo Teisme – Teismas įsipareigojimų nevykdančiai valstybei narei gali skirti baudą.

Daugiau apie ES teisės pažeidimo procedūras

ES teisės pažeidimo procedūrų paieška

 

SOLVIT ir piliečių skundai Europos Komisijai

Įmonės ir piliečiai, susiduriantys su nepagrįstais apribojimais Vidaus rinkos srityje gali konkrečias problemas spręsti naudodamiesi SOLVIT tinklu. Šiame visas ES šalis apimančiame tinkle elektroniniu būdu pateikti skundai persiunčiami atitinkamų valstybių atsakingoms institucijoms, kartu ieškoma problemos sprendimo. SOLVIT tinklą Lietuvoje koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

SOLVIT tinklalapis

SOLVIT centras Lietuvoje

Siekiant gauti konsultaciją dėl ES piliečiams suteikiamų teisių ar jų gynimo, galima pateikti užklausą tarnybai „Jūsų Europos patarėjas“, arba kreiptis į kitas tiek nacionalines, tiek ES institucijas.

Daugiau apie ES teises ir jų gynimą

ES piliečiai taip pat gali teikti skundus Europos Komisijai, jei, jų nuomone, valstybė narė yra padariusi ES teisės pažeidimą. Europos Komisija atkreipia dėmesį, kad šio skundo tikslas yra bendrasis – užtikrinti, kad valstybė laikytųsi įsipareigojimų ES. Europos Komisija pataria asmeninę problemą spręsti valstybės narės institucijose arba naudotis SOLVIT.

Daugiau apie skundus ir skundų forma

 

Rezultatai

Europos Komisija nuolatos seka ir prižiūri, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisę. Kaip Lietuva atrodo kitų valstybių narių tarpe ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo bei taikymo srityse galima rasti Europos Komisijos rengiamose ataskaitose.

Vidaus rinkos srities rezultatų apžvalga (švieslentė, informacija anglų kalba)

Metinės ES teisės taikymo ataskaitos (informacija anglų kalba)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-12