Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Teisingumo ministerija teikia pasiūlymus dėl ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija programų projektų, korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityje, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą.

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos kovos su korupcija priemones, Teisingumo ministerija dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų bei priemonių derinime, pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemones bei teikia kovos su korupcija apibendrinimus ir ataskaitas, kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Teisingumo ministerijoje ar jos valdymo srities institucijose, įstaigose ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu  Dovile.Baroli@tm.lt. Anoniminius pranešimus taip pat galima siųsti el. pašto adresu pasitikejimas@tm.lt.

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ

PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS

APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Teisingumo viceministras Teisingumo ministras
2. Teisingumo ministerijos kancleris Teisingumo ministras
3. Grupės vadovas Teisingumo ministras
4. Departamento direktorius Teisingumo ministras
5. Savarankiško skyriaus vedėjas Teisingumo ministras
6. Valstybinio patentų biuro direktorius Teisingumo ministras
7. Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius Teisingumo ministras
8. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Teisingumo ministras
9. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorius Teisingumo ministras
10. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė
11. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Teisingumo ministras
12. Lietuvos teisės instituto direktorius Teisingumo ministras
13. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-06