Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d.

Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius atsakingas už korupcijos prevenciją. Šio skyriaus darbuotojų kontaktinius duomenis rasite skiltyje „Kontaktai“.