Kita aktuali informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Teisingumo viceministras

Teisingumo ministras

2.

Teisingumo ministerijos kancleris

Teisingumo ministras

3.

Grupės vadovas

Teisingumo ministras

4.

Departamento direktorius

Teisingumo ministras

5.

Savarankiško skyriaus vedėjas

Teisingumo ministras

6.

Valstybinio patentų biuro direktorius

Teisingumo ministras

7.

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius

Teisingumo ministras

8.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

Teisingumo ministras

9.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorius

Teisingumo ministras

10.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius

Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

11.

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas

Teisingumo ministras

12.

Lietuvos teisės instituto direktorius

Teisingumo ministras

13.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius

Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

PAREIGŲ, KURIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOJE EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1.

Teisingumo ministras

2.

Teisingumo viceministrai

3.

Teisingumo ministro patarėjai

4.

Teisingumo ministerijos kancleris

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

6.

Specialieji atašė

7.

Grupių vadovai

8.

Departamentų direktoriai

9.

Savarankiškų skyrių vedėjai

10.

Skyrių, kurie yra kito struktūrinio padalinio sudedamoji dalis, vedėjai

11.

Vyresnieji patarėjai

12.

Patarėjai

13.

Vyriausieji specialistai, atliekantys viešojo administravimo funkcijas

14.

Viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-24