Kita aktuali informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Viceministras

Teisingumo ministras

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Ministerijos kancleris

Teisingumo ministras

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Ministro patarėjas Teisingumo ministras

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Grupės vadovas (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių grupių vadovai)

Teisingumo ministras

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Skyriaus vedėjas (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių skyrių vedėjai) Teisingumo ministras, ministerijos kancelris

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Vyriausiasis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų) (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių vyriausieji patarėjai, turintys pavaldžių asmenų) Ministerijos kancelris

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių asmenų) (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių vyresnieji patarėjai, turintys pavaldžių asmenų) Ministerijos kancelris

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Patarėjas (turintis pavaldžių asmenų) (visi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracijos padalinių patarėjai, turintys pavaldžių asmenų) Ministerijos kancelris

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

Teisingumo ministro teikimu skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teisėsaugos atašė teisingumo reikalams Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje

Teisingumo ministras

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Teisėsaugos atašė teisingumo ir vartotojų reikalams Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Teisingumo ministras

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Lietuvos Respublikos teisingumo ir intelektinės nuosavybės atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje

Teisingumo ministras

13.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Direktorius

Teisingumo ministras

14. Lietuvos teismo ekspertizės centras Direktorius Teisingumo ministras
15. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Direktorius Teisingumo ministras
16. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Direktorius Teisingumo ministras
17. Kalėjimų departamenatas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Direktorius Teisingumo ministro teikimu skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

18.

Kalėjimų departamenatas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

(statutinis valstybės tarnautojas)

Teisingumo ministras

 

PAREIGŲ, KURIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOJE EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

1.

Teisingumo ministras

2.

Teisingumo viceministrai

3.

Teisingumo ministro patarėjai

4.

Teisingumo ministerijos kancleris

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme

6.

Specialieji atašė

7.

Grupių vadovai

8.

Departamentų direktoriai

9.

Savarankiškų skyrių vedėjai

10.

Skyrių, kurie yra kito struktūrinio padalinio sudedamoji dalis, vedėjai

11.

Vyresnieji patarėjai

12.

Patarėjai

13.

Vyriausieji specialistai, atliekantys viešojo administravimo funkcijas

14.

Viešojo pirkimo komisijos nariai, viešojo pirkimo iniciatoriai ir asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir (ar) dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose kaip ekspertai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-04