Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ

PRIVALOMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS

APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. Teisingumo viceministras Teisingumo ministras
2. Teisingumo ministerijos kancleris Teisingumo ministras
3. Grupės vadovas Teisingumo ministras
4. Departamento direktorius Teisingumo ministras
5. Savarankiško skyriaus vedėjas Teisingumo ministras
6. Valstybinio patentų biuro direktorius Teisingumo ministras
7. Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius Teisingumo ministras
8. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Teisingumo ministras
9. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorius Teisingumo ministras
10. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė
11. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Teisingumo ministras
12. Lietuvos teisės instituto direktorius Teisingumo ministras
13. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Teisingumo ministro teikimu, skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-13