Politinių organizacijų (politinių partijų ir politinių komitetų) steigimas ir registravimas

Teisingumo ministerija nagrinėja politinių partijų ir politinių komitetų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia išvadas Juridinių asmenų registrui dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės.

Atnaujinimo data: 2023-11-16