BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Politinių partijų steigimas ir registravimas

Politinių partijų steigimas:

1.  Politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 18 metų ir nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014.
2. Politinės partijos steigėjai nuo politinės partijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa šios politinės partijos nariais. Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti tik vienos Lietuvos Respublikoje įregistruotos politinės organizacijos (politinės partijos arba politinio komiteto) nariu.
3. Politinei partijai įsteigti būtina, kad ji Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip 2 000 steigėjų. Politinės partijos steigėjai ir (arba) jų atstovai sušauktame politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime, konferencijoje) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus, taip pat priimti sprendimą dėl buveinės. Politinės partijos steigėjas gali Civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą politinės partijos steigėją atstovauti jam politinės partijos steigiamajame suvažiavime. Vienas politinės partijos steigėjas gali pagal įgaliojimus atstovauti ne daugiau kaip 10 kitų politinės partijos steigėjų.

Pastaba: įgaliojimų tvirtinti notarine tvarka nereikia.

Politinės partijos įstatų rengimo pavyzdys

Įgaliojimo dėl politinės partijos steigimo pavyzdys

 

Politinių partijų registravimas ir išregistravimas:

1. Politinės partijos registruojamos Juridinių asmenų registre.
2. Politinių partijų registravimo, išregistravimo, politinių partijų duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai.
3. Politinės partijos steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kiti būtini dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija per 30 dienų nuo visų Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos patvirtina politinių partijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų atitikimą įstatymų reikalavimams ir Juridinių asmenų registrui surašo išvadą.
4. Teisingumo ministerija atsisako patvirtinti pateiktų duomenų tikrumą ir įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą, jeigu politinės partijos įstatuose, programoje ar jų pakeitimuose nurodyti politinės partijos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, įstatymams bei pateikti duomenys neatitinka tikrovės.
5. Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti politinės partijos pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
6. Politinės partijos steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo jų sudarymo.
7. Jeigu politinė partija vienus metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės partijos likvidavimą Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8. Politinę partiją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro galima tik ją likvidavus. Politinė partija likviduojama teismo, Juridinių asmenų registro tvarkytojo arba politinės partijų narių sprendimu.
 

Dokumentų teikimo atmintinė

VĮ Registrų centro prašymai ir formos

Politinių organizacijų narių sąrašai
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30