Politinių partijų sąrašai

Vadovaujantis Politinių partijų įstatymu, visos politinės partijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. ir ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos, Teisingumo ministerijai privalo pateikti savo partijos narių sąrašus.

Nuo 2011 m. sausio 3 d. politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami tik elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Elektroniniu parašu pasirašytą sąrašą gali pateikti politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo prisijungęs prie informacinės sistemos per www.epaslaugos.lt portalą. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų politinių partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis.

Politinės partijos narių sąrašą pagal poreikį peržiūrėti ir tikslinti galima visus metus.

Į ką kreiptis?

Atsakymus į klausimus, susijusius su šios paslaugos teikimu, galite gauti paskambinę telefonu (8 5) 266 29 13 Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus specialistams.

Atviri duomenys:
Lietuvos Respublikos politinių partijų duomenys
Duomenys apie politinių partijų narių skaičių
Politinių partijų narių duomenys apie lytį, amžių, pilietybę, geografinę padėtį ir narystę

Veikiančių Lietuvos Respublikos politinių partijų sąrašas 

Visų Lietuvos Respublikoje įregistruotų politinių partijų sąrašas (su archyvu)

Politinių partijų narių sąrašų pateikimas elektroniniu būdu (instrukcija)

Galimybė politinės partijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui elektroniniu būdu tvarkyti ir teikti politinių partijų narių sąrašus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-27