Pramoninės nuosavybės apsauga

Teisingumo ministerija dalyvauja formuojant valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, taip pat dalyvauja organizuojant valstybinę pramoninės nuosavybės apsaugos sistemą.

 

Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisija yra kolegiali institucija, kurios užduotis koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus intelektinės nuosavybės apsaugos srityje. 

Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos funkcijos: 

1. Teikia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl intelektinės nuosavybės politikos formavimo; 

2. Teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo intelektinės nuosavybės apsaugos srityje ir dėl valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su intelektine nuosavybe, nurodytų strateginio planavimo dokumentuose; 

3. Analizuoja ir vertina švietimo (bendrojo ugdymo ir studijų) apie intelektinę nuosavybę, visuomenės informavimo apie intelektinę nuosavybę, intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo ir gynimo, įskaitant šių teisių įgyvendinimą ir gynimą elektroninėje erdvėje, piratavimo ir prekių klastojimo prevencijos rezultatus ir teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl veiksmų šiose srityse; 

4. Teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitoms organizacijoms pasiūlymus dėl verslo, ypač smulkiojo ir vidutinio, subjektų skatinimo naudoti intelektinės nuosavybės teises. 

Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos sudėtis.

Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos posėdžio protokolas (2021 m. balandžio 9 d.)

Intelektinės nuosavybės apsaugos koordinavimo komisijos posėdžio protokolas (2021 m. rugpjūčio 28 d.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11