Antstoliai

 
Teisingumo ministerija formuoja ir įgyvendina valstybės politiką antstolių funkcionavimo, valdymo ir sprendimų vykdymo srityje; teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, ūkinę ir finansinę veiklą; analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti.
 

Susiję teisės aktai

Papildoma informacija

Institucija: Lietuvos Antstolių rūmai

Antstolių sąrašas, antstolių padėjėjų sąrašas, atstovaujamų ir pavaduojamų antstolių sąrašas skelbiami Antstolių rūmų interneto svetainėje.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. kovo 9 d. Nr. įsakymas 1R-71 „Dėl Antstolių atestavimo komisijos sudarymo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. kovo 9 d. Nr. įsakymas 1R-70 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos sudarymo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1R-72 „DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-448 „DĖL 2022 METŲ ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. sausio 19 d. Nr. įsakymas 1R-28 "Dėl 2022 metais atestuotinų antstolių sąrašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-448 „DĖL 2022 METŲ ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO PLANO PATVIRTINIMO“

Antstolių profesinės veiklos patikrinimų apibendrinimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-04