Lietuvos advokatūra

Teisingumo ministerija rengia teisės aktus, reguliuojančius advokatų veiklą, dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką advokatūros srityje.

Susiję teisės aktai

Papildoma informacija

Institucija: Lietuvos advokatūra

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-07