Teismo ekspertai

Teisingumo ministerija dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką teismo ekspertų veiklos srityse, tvarko Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Teismo ekspertų sąrašas  (atnaujinta 2020 10 20)


Teismo ekspertizės įstaigose atliekami ekspertiniai tyrimai:

Prašymus įrašyti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą ar iš jo išbraukti, kitus su teismo eksperto statusu susijusius prašymus (pratęsti Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąraše teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminą, sustabdyti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, panaikinti teismo eksperto kvalifikacijos galiojimo sustabdymą, įrašyti į teismo ekspertų sąrašą įgijus kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes, pakeisti asmens ar kontaktinius duomenis) asmuo gali pateikti tiesiogiai Teisingumo ministerijai, siųsti paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per elektroninius valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt/portal/).
 
Skundus (pranešimus) dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų nagrinėja Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba. Skundai (pranešimai) Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybai pateikiami šiuo adresu: Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lvovo g. 19. Vilnius LT-09313.


Susiję teisės aktai
Papildoma informacija

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1R-329 "Dėl Audrio Deringo išbraukimo iš  Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo".

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1R-328 "Dėl Sergiejaus Kovo įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą".

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1R-276 „Dėl teismo eksperto Dainiaus Vaičiūno papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 1 R-249 „ Dėl Jono Gasiūno įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 1 R-248 „ Dėl Lino Kerulio įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Teisingumo ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymas Nr.1R-237 „Dėl Gedimino Butkaus išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Teisingumo ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymas Nr.1R-236 „Dėl Vladislovo Sajevičiaus išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1R-187 „Dėl teismo eksperto Sergej Zverev papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1R-186 „Dėl Robert Molis įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1R-153 „Dėl Kristinos Vysockajos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1R-149 „Dėl Antano Gedmino išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1R-150 „Dėl Rasos Deveikytės išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. balandžio 10 d.  įsakymas Nr. 1R-109 „Dėl Stasio Kraujalio  išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. balandžio 10 d.  įsakymas Nr. 1R-108 „Dėl teismo ekspertės Justos Balčiūnaitienės laikino išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 1R-45 „Dėl Rimanto Mockaus išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1R-38 „Dėl Roko Mazuronio įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1R-37 „Dėl Dainiaus Daupuro įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą”.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1R-35 „Dėl Alinos Kušakovos įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1R-36 „Dėl Aušriaus Matkevičiaus įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1R-34 „Dėl Mindaugo Šauklio  įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1R-332 „Dėl Jurgitos Jurėnienės įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  2019 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1R-328 „Dėl Dainiaus Barkausko išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-317 „Dėl teismo ekspertės Aurelijos Peckienės papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-315 „Dėl teismo ekspertės Intos Antoniukienės papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-319 „Dėl teismo ekspertės Justės Kupčiūnaitės papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-318 „Dėl teismo eksperto Sigito Mitkaus papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-316 „Dėl teismo eksperto Vyto Girdausko papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1r-302 „Dėl Donato Bulvydo įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 1R-288 „Dėl išbraukimo iš Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo“ (D. Labanauskas)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1R-240 „Dėl Donato Plonio įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1R-239 „Dėl Nerijaus Beigos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą“

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. LIEPOS 15 D. ĮSAKYMAS NR. 225  „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (J. Jurėnienė, I. Ivanova, A. Zienius).

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMAS Nr. 1R-204 „DĖL TEISMO EKSPERTO GREGOIREʼO ABI CHAKERO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMAS Nr. 1R-144 „DĖL TEISMO EKSPERTO ARTŪRO SABECKIO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMAS NR. 145  „DĖL MARTYNO URBIKO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1R-126 "Dėl teismo ekspertės Vaidos Onos Atienės papildomai įgytos kvalifikacijos įrašymo į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą" 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-119  „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (V. Černakauskienė, St. Fedaravičius, V. Grudzinskas, A. Jasulaitis, M. Mickus, R. Obrikis, R. Puškorius, R. Sejonas, Z. Strankauskienė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMAS Nr. 1R-107 „DĖL KRISTINOS LEKNICKAITĖS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2019 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMAS Nr. 1R-108 „DĖL TEISMO EKSPERTO ARTURO LYSKOIT PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1R-277  „DĖL TEISMO EKSPERTO VALENTINO MITUNEVIČIAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 1R-268 „DĖL DONATO LUKŠIO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 1R-247 „DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1R-244 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ PAKEITIMO“ (A. Stancikienė)/uploads/tm/documents/files/dokumentai/ISAKYMAS%20del%20TM%202018-11-14%20isakymo%201R-244%20pakeitimo.pdf

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2018 m. lapkričio 14 d. ĮSAKYMAS Nr. 1R-244 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (R. Barisaitė, L. Bernotienė, N. Karlonas, A. Stancikienė, R. Vareikaitė, A. A. Zienius, J. Zolumskienė)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1R-238 „DĖL RASOS ANDRIUŠKEVIČIENĖS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1R-193 „DĖL TEISMO EKSPERTŲ MARIJOS JAKUBĖNIENĖS, RIMANTO LAURINAVIČIAUS IR SANDROS MAŽEIKIENĖS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

Teisingumo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1R-179 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (E. Čėsnaitė ir E. Karoblienė)

2018 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1R-178 įsakymas „DĖL TEISMO EKSPERTO PETRO ČEPULIO LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1R-149 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (L. Buiko ir Ž. Ramanauskienė)

Teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 1R-145 „DĖL TEISMO EKSPERTĖS MIGLĖS KETURKIENĖS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1R-89 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (V. Akulova, P. Aukštuolis, A. Galdikas, D. Jurgaitienė, V. Kilikevičienė, A. Navickas, L. Raubaitė, A. Uleckas)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1R-88 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (J. Januškevičė, G.Kirstukas, D. Vaičiūnas, J. Žemaitytė)

2018 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1R-30 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (G. Andriuškevičiūtė, I. Astrauskas, V. Baranauskaitė, D. Bukšaitis, S. Chmieliauskas, O. Detiukevič, K. Ginčienė, A. Grykšaitė, V. Ivanova, L. Janauskas, S. Mažeikienė, O. Petkelis, T. Šavyrovas, K. Šavyrovienė, K. Zinkevič, J. Žilionienė)

2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1R-15 „DĖL TEISMO EKSPERTO GINTO VAINEIKIO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 1R-310 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (J. Kupčiūnaitė ir K. Nagrockytė).

2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1R-303 „DĖL TEISMO EKSPERTO ERIKO LENKEVIČIAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 1R-277 „ DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (R. Delininkaitienė, Ž. Džiovalienė, G. Lukoševičienė, V. Vilesko)

2017 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1R-273 „ DĖL TEISMO EKSPERTO KĘSTUČIO GRAŽELIO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

Teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 1R-268 „DĖL MARIAUS KVIKLIO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1R-254 „DĖL ARTURO LYSKOITO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 1R-251 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (Ž. Džiovalienė ir A. Minko)

2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1R-224 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (R. Bučyla ir R. Mikailienė)

2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 1R-208 „DĖL EVALDO PALUBINSKO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 1R-203 „DĖL ARŪNO BARVIDO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 1R-135 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (L. Alšauskienė, V. Gaurys, G. Paužolis, I. Salialionė, I. Valienė, V. Vorevičiūtė)

2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1R-134 „DĖL TEISMO EKSPERTĖS INGRIDOS KARMAZAITĖS-KARNACKIENĖS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1R-113 „DĖL MARIAUS KONDRATO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1R-109 „DĖL TEISMO EKSPERTO TOMO MONSTAVIČIAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 1R-98 „DĖL ELENOS MIRNAJOS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2017 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1R-71 „DĖL TEISMO EKSPERTO KOSTO JURKEVIČIAUS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1R-61 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (J. Gitenytė, A. Peckienė, V. Striška)

2017 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1R-54 „DĖL TEISMO EKSPERTO TOMAŠO VELISEIČIKO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. sausio 20 d. Nr. 1R-22 įsakymas Nr. 1R-22 „DĖL TEISMO EKSPERTO DARIAUS KALIBATO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1R-12 „DĖL ANDREJAUS MICHAILOVO ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1R-9 „DĖL TEISMO EKSPERTŲ TOMO MONSTAVIČIAUS IR SERGEJAUS ZVEREVO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. 1R-3 „DĖL VLADO ŠABLAVINSKO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1R-307 „DĖL VALDONĖS MATONIENĖS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1R-292 „DĖL EVALDO BAREIŠIO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1R-278 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (V. Gineitas)

2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1R-263 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (R. Bundzinskienė ir R. Krinickis)

2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1R-259 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (V. E. A. Banaitis ir R. Silickaitė)

2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1R-255 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (M. Mitkuvienė ir T. Padrieza)

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1R-251 „DĖL DARIAUS IEŠMANTAVIČIAUS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1R-249 „DĖL TEISMO EKSPERTO SIGITO MITKAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1R-245 „DĖL ALGIRDO DEMBINSKO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1R-220 „DĖL RASOS DIRSIENĖS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 1R-161 „DĖL TEISMO EKSPERTĖS JUSTOS BALČIŪNAITIENĖS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1R-154 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (J. Razmaitė ir A. Survilaitė)

2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1R-138 „DĖL LIONGINO RADZEVIČIAUS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1R-122 „DĖL DANUTĖS ŠČEKATUROVIENĖS IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“

2016 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1R-81 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (R. Babrauskienė, A. Daugulis, E. Vankevičienė)

2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-22 "DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ" (Tomašas Veliseičikas)

2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1R-9 „DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1R-118 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ PAKEITIMO“ (A. Tumavičė, V. Vilutis)

2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1R-8 „DĖL TEISMO EKSPERTO TOMO MONSTAVIČIAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1R-5 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (J. Kamarauskas)

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-356 „DĖL TEISMO EKSPERTŲ RAIMONDO BAGDZEVIČIAUS IR AURELIJAUS ČESŪNO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“

2015 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1R-337 „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (J. Jarmala, M. Kazlauskienė, J. Merkevičius)

Įsakymas Nr. 1R-322 „DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO“ (N. Baltrūnienė, A. Daugulis, K. Paliulis)

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1R-321 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTĖS ALDONOS KABOKIENĖS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 1R-311 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (L. Andriuškevičienė, A. Smagurauskas, S. Stanaitienė)

2015 m. spalio 8 d. Nr. 1R-286 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTĖS VIRGINIJOS LUKOŠIENĖS KVALIFIKACIJOS

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. 1R-267 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO VIDO REVOLDO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1R-263 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO VYTO KAZILIŪNO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1R-231 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTŲ ALGIMANTO ANTANO GRICKEVIČIAUS IR LINOS NEVIERAITĖS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2015 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 1R- 227 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (M. Keturkienė, G. Lankas)

2015 m. liepos 15 d. Nr. 1R-192 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTĖS AJOS TUMAVIČĖS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2015 m. birželio 9 d. Nr. 1R-136 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (R. Butkevičius, V. Syčius, S. Šutovas)

2015 m. birželio 9 d. Nr. 1R-135 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO DARIJAUS GRIGO LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2015 m. birželio 1 d. Nr. 1R-129 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO KĘSTUČIO KUBERTAVIČIAUS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2015 m. balandžio 29 d. Nr. 1R-112 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (S. Brazauskienė, R. Deveikytė)

2015 m. kovo 23 d. Nr. 1R-79 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2015 m. kovo 2 d. Nr. 1R-65 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (N. Jegorova, J. Žukovskaja)

2015 m. vasario 4 d. Nr. 1R-29 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO VYTO GIRDAUSKO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2015 m. sausio 16 d. Nr. 1R-13 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (T. Džiovalas, J. Jankauskienė)

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. 1R-366 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (V. Barauskas)

2014 m. lapkričio 18 d. Nr. 1R-344 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (M. Juodakis, L. Levulytė, T. Mičiuda, M. Orintė)

2014 m. lapkričio 14 d. ĮSAKYMAS Nr. 1R-343 DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (E. Vankevičienė)

2014 m. spalio 20 d. Nr. 1R-321 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO TAURO ANTANO TUPINIO PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2014 m. spalio 20 d. Nr. 1R-322 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (S. Zverev)

2014 m. spalio 6 d. Nr. 1R-303 DĖL TEISMO EKSPERTO ZBIGNEVO RAVLUŠEVIČIAUS LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO

2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 1R-238 ĮSAKYMAS DĖL TEISMO EKSPERTO LEONO USTINOVIČIAUS PAPILDOMAI ĮGYTOS KVALIFIKACIJOS ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ

2014 m. liepos 16 d. Nr. 1R-214 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (A. Dervinytė-Bongarzoni, I. Ivanova)

2014 m. gegužės 29 d. Nr. 1R-162 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (V. Armonas, K. Savanevskytė)

2014 m. balandžio 10 d. Nr. 1R-119 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (K. Andriuškevičius, A. Karnilavičius)

2014 m. balandžio 10 d. Nr. 1R-118 ĮSAKYMAS DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ (A. Jasulaitis, A. Tumavičė, A. Vaitkus, V. Vilutis)

2014 m. kovo 27 d. Nr. 1R-102 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (G. Čiepienė, V. Drobnys, R. Glemža, V. Japertas, L. Karčiauskaitė, G. Krochinienė, P. Martinek, R. Ražaitis, L. Stankevičius, V. Stonkus, R. Švagždienė)

2014 m. kovo 7 d. Nr. 1R-74 įsakymas „DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠĄ“ (Č. Ignatavičius, J. Sabeckienė, G. Tamašauskas)

2014 m. kovo 7 d. Nr. 1R-75 ĮSAKYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO (A. Armaitytė, R. Bojarun, V. Juronis, M. Mainelytė-Leipienė, V. Makarevič)

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-302 „DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO IR TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ, TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS DARBO REGLAMENTO IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI TEISMO EKSPERTAIS, TEISINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR TEISINIŲ ŽINIŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMAS 2018 m. balandžio 12 d. Nr. 1R-66 DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 1R-232 „DĖL TEISINIŲ ŽINIŲ ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI TEISMO EKSPERTAIS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas

 Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-66   "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO"

Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1R-38 "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-312 „DĖL LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Ekspertizių (tyrimų) atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1R-327

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34

Teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 180

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2014 m. gruodžio 3 d. ĮSAKYMAS Nr. 1R-354 "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. balandžio 18 D. ĮSAKYMO Nr. 112 „DĖL teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ PAKEITIMO"

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. Nr. 1R-302

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamentas

Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

  1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (nekilnojamo turto, kilnojamo turto vertinimo ekspertizė; verslo vertinimo ekspertizė).
  2. Lietuvos auditorių rūmai (audito ekspertizė).
  3.  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (kultūros paveldo ekspertizė).
  4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (žemėtvarkos darbų ekspertizė).
  5. Lietuvos architektų rūmai (statybos techninės veiklos ekspertizė (architektūrinė dalis)).
  6. Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (statybos techninės veiklos ekspertizė (ypatingo statinio, pastatų energetinio naudingumo, teritorijų planavimo ir kt.)).
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-20