Susiję teisės aktai

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-302 „DĖL TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO IR TEISMO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ, TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS DARBO REGLAMENTO IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI TEISMO EKSPERTAIS, TEISINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR TEISINIŲ ŽINIŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMAS 2018 m. balandžio 12 d. Nr. 1R-66 DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 1R-232 „DĖL TEISINIŲ ŽINIŲ ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI TEISMO EKSPERTAIS, ĮVERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas

 Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-66   "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO"

Lietuvos teismo ekspertizės centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1R-38 "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-312 „DĖL LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Ekspertizių (tyrimų) atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1R-327

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1R-34

Teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 180

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO 2014 m. gruodžio 3 d. ĮSAKYMAS Nr. 1R-354 "DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. balandžio 18 D. ĮSAKYMO Nr. 112 „DĖL teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ PAKEITIMO"

Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. Nr. 1R-302

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbo reglamentas

Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-21