Geležinkelių transportas

Saugos tyrimas – po katastrofos, eismo įvykio ar rikto siekiant užkirsti kelią kitai katastrofai, eismo įvykiui ar riktui atliekama procedūra, apimanti informacijos apie įvykį rinkimą ir analizę, išvadų pateikimą ir įvertinimą, priežasčių nustatymą ir tam tikrais atvejais saugos rekomendacijų pateikimą.

Logo Traukinys apvalus.pngSaugos tyrimų vadovas tiria geležinkelių transporto katastrofas, kurias sukėlė traukinių susidūrimas ar jų nuriedėjimas nuo bėgių:

  • kai arba žūsta bent vienas asmuo ar sunkiai sužalojami penki ar daugiau asmenų, arba
  • padaroma ne mažesnė kaip 2 milijonų eurų žala geležinkelių infrastruktūrai, geležinkelių riedmenims arba aplinkai;
  • taip pat bet kuris kitas tokias pat pasekmes sukėlęs eismo įvykis, kurio poveikis eismo saugos kontrolei ar eismo saugos valdymui yra akivaizdus.

Saugos tyrimų vadovas gali tirti geležinkelių transporto eismo įvykius ir riktus, taip pat struktūrinių posistemių ar Europos Sąjungos geležinkelių sistemos sąveikos sudedamųjų dalių techninius gedimus.

Pranešimas apie geležinkelių transporto įvykį
Geležinkelio įmonės (vežėjai), kurių geležinkelių riedmenys pateko į įvykį, ir apie jį sužinoję geležinkelių infrastruktūros valdytojai, kurių valdomoje geležinkelių infrastruktūroje įvyko įvykis, privalo:

  1. nedelsdami telefonu +370 674 26509 ar elektroniniu paštu [email protected] apie tai informuoti saugos tyrimų vadovą ir
  2. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo informacijos apie įvykį gavimo, parengti ir elektroniniu paštu pateikti pranešimą apie įvykį (pranešimo pavyzdys).

Saugos tyrimų nepradėta

Saugos tyrimų nepradėta

DataAntraštėBylos Nr.
2022-08-20Keleivinio traukinio eismo įvykisG-22/52

Saugos tyrimų nepradėta

Saugos tyrimų nepradėta

Saugos tyrimų nepradėta

DataAntraštėBylos Nr.
2018-03-05Traukinio Nr. 3270SV katastrofaG-18/09

Saugos tyrimų nepradėta

Atnaujinimo data: 2024-02-01