Lokomotyvo 2M62M, Nr. 0566, eismo įvykis

2017-09-10
G-17/48
Klaipėdos geležinkelio stoties kelias Nr. 124

2017 m. rugsėjo 10 d. manevriniam lokomotyvui ČME3ME Nr. 6750 stumiant lokomotyvų 2M62M Nr. 0566 grupę, Klaipėdos geležinkelio stoties kelyje Nr. 124 įvyko stumiamos lokomotyvų grupės „A“ sekcijos susidūrimas su aklakelio prizme. Geležinkelių transporto eismo įvykio metu buvo sugadintas kelio valytuvas ir aklakelio prizmės konstrukcija, žmonės nenukentėjo.

Tyrimo eiga
2017-09-25 Priimtas sprendimas neatlikti saugos tyrimo

Atnaujinimo data: 2023-11-16