Keleivinio traukinio, Nr. 614, eismo įvykis

2018-12-22
G-18/72
Tarpstočio Šiauliai – Kužiai 216+378 km pervaža

2018 m. gruodžio 21 d. keleivinio traukinio Nr. 614 mašinistas, artėdamas prie tarpstočio Šiauliai – Kužiai 216+378 km pavažos, apstebėjo judantį žmogų per pervažą. Mašinistas panaudojo garsinį signalą ir staigųjį stabdymą, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko. Susidūrimo metu žmogus sužalotas. Geležinkelių transporto eismo įvykio metu didelė žala infrastruktūrai ar riedmenims nepadaryta.

Tyrimo eiga
2018-12-22 Pradėtas vertinimas
2019-01-31 Priimtas sprendimas neatlikti saugos tyrimo

Atnaujinimo data: 2023-11-16