2019-04-26
G-19/25
AB „ORLEN Lietuva“ privažiuojamieji keliai Nr. 1 ir Nr. 4

2019 m. balandžio 16 d. AB „ORLEN Lietuva“ privažiuojamuoju keliu Nr. 4 pradėjo riedėti 10 vagonų grupė ir šonu susidūrė su keliu Nr. 1 važiavusiu manevriniu sąstatu. Geležinkelių transporto eismo įvykio metu riedmenims ir geležinkelių infrastruktūrai didelė žala nepadaryta, žmonės nenukentėjo.

Tyrimo eiga
2019-04-26 Pradėtas vertinimas
2019-05-28 Priimtas sprendimas neatlikti saugos tyrimo

Atnaujinimo data: 2023-11-16