>

Tanklaivio „Grumant“, IMO 7427659, ir įvažiuojamojo krovininio laivo „Finlandia Seaways“, IMO 9198721, incidentas

2021-05-29
L-21/18
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas

2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje registruotam tanklaiviui „Grumant“, IMO 7427659, baigus Danijos Karalystėje registruoto laivo „Finlandia Seaways“, IMO 9198721, bunkeriavimą ir atliekant kuro žarnų prapūtimo suspaustu oru operaciją, dalis kuro pateko ant laivo „Finlandia Seaways“ denio, o nuo jo – į uosto akvatoriją.  Tarša buvo lokalizuota pastačius bonines užtvaras, išsiliejęs kuras buvo surinktas.

Tyrimo eiga
2021-05-31 Atliekamas preliminarus vertinimas
2021-07-23 Priimtas sprendimas neatlikti saugos tyrimo
2021-11-09 Paskelbtas informacinis biuletenis

Atnaujinimo data: 2023-11-16