Sklandytuvų „SZD-48 Jantar Standard 3“, LY-GBI, ir „SZD-48 Jantar Standard 3“, SP-3688, avarija

2022-04-26
A-22/03
Končiar kalnas šalia Trebostovo kaimo, Slovakija

2022 m. balandžio 26 d. virš Končiar kalno šalia Trebostovo kaimo, Slovakijoje, varžybų metu ore susidūrė Lietuvos Respublikos piliečio pilotuojamas sklandytuvas „SZD-48 Jantar Standard 3“, LY-GBI, ir Lenkijos Respublikos piliečio pilotuojamas sklandytuvas „SZD-48 Jantar Standard 3“, SP-3688. Abu pilotai mirtinai sužaloti. Sklandytuvai sudaužyti nepataisomai.

Avarijos saugos tyrimą atlieka Slovakijos saugos tyrimų institucija (Letecký a námorný vyšetrovací útvar).

Lietuvos Respublika, kaip piloto pilietybės valstybė ir sklandytuvo registracijos ir naudotojo valstybė, saugos tyrimui atlikti paskyrė įgaliotąjį atstovą ir jo techninius patarėjus.

Saugos tyrimo eiga
2022-04-28 Gautas pranešimas apie avariją
2022-04-28 Paskirtas įgaliotasis atstovas ir jo techniniai patarėjai
2022-10-19 Gautas ataskaitos projektas pastaboms pateikti
2023-01-27 Saugos tyrimo ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-16