Saugos rekomendacijos

Saugos rekomendacija – siekiant išvengti avarijų ir incidentų parengtas tyrimų vadovo pasiūlymas, grindžiamas informacija, gauta atlikus saugos tyrimą, ar kitais šaltiniais, pavyzdžiui, saugos studijomis. Be to, tyrimų vadovas saugos rekomendacijas gali pateikti remdamasi kelių saugos tyrimų nagrinėjimo ar analizės rezultatais ir surinkusi bei išanalizavusi su transporto sauga susijusią informaciją.

Bet kuriuo saugos tyrimo etapu tyrimų vadovas, pasikonsultavęs su reikiamomis šalimis, siunčia raštą, kuriame rekomenduoja susijusioms institucijoms, įskaitant kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių institucijas, imtis veiksmų, kuriuos, jos manymu, būtina skubiai įgyvendinti siekiant sustiprinti transporto saugumą.

Saugos rekomendacijomis jokiu būdu neturi būti nustatyta kaltės prezumpcija ar atsakomybė už avariją, pavojingą incidentą ar incidentą.

Saugos rekomendacijų sąrašas ir jų įgyvedinimas:

SR-2019-L-02 Įgyvendinama
Rekomenduojama UAB „Afalita Shipping“, bendradarbiaujant su variklių gamintoja įmone „Wärtsilä“, įvertinti, ar laivo „Klaipeda“ pagrindinio variklio cilindrų blokas yra tinkamas naudoti, ir, jei reikia, imtis veiksmų užtikrinti tinkamumą naudoti.
Įvykio bylos Nr. L-18/16
 
SR-2019-L-01 Pateikta
Rekomenduojama variklio gamintojui „Wärtsilä“ identifikuoti visus laivus, turinčius variklius, kuriuose sumontuoti riziką keliantys švaistiklių didžiųjų galų korpusai, ir numatyti bei įgyvendinti priemones tokiai rizikai pašalinti.
Įvykio bylos Nr. L-18/17
 
SR-2018-L-02 Įgyvendinama
Rekomenduojama Lietuvos transporto saugos administracijai parengti ir įgyvendinti planą, pagal kurį ji per nustatytą laikotarpį periodiškai patikrintų, ar su Lietuvos vėliava plaukiojančius įvažiuojamuosius laivus eksploatuojančios laivybos bendrovės tinkamai įgyvendina rizikos vertinimo reikalavimus krovos operacijoms atviruose įvažiuojamųjų laivų deniuose.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
 
SR-2018-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama AB „DFDS Seaways“ vidaus dokumentus – saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 8L ir krovininių operacijų procedūrą Nr. 7.4.0 papildyti nuostatomis, įtvirtinančiomis papildomas saugos priemones atliekant konteinerių krovą įvažiuojamųjų laivų deniuose, ir įtraukti atvejus, kai krovą vykdo ne laivo įgula.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-06