BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Saugos rekomendacijos

Saugos rekomendacija – siekiant išvengti avarijų ir incidentų parengtas tyrimų vadovo pasiūlymas, grindžiamas informacija, gauta atlikus saugos tyrimą, ar kitais šaltiniais, pavyzdžiui, saugos studijomis. Be to, tyrimų vadovas saugos rekomendacijas gali pateikti remdamasi kelių saugos tyrimų nagrinėjimo ar analizės rezultatais ir surinkusi bei išanalizavusi su transporto sauga susijusią informaciją.

Bet kuriuo saugos tyrimo etapu tyrimų vadovas, pasikonsultavęs su reikiamomis šalimis, siunčia raštą, kuriame rekomenduoja susijusioms institucijoms, įskaitant kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių institucijas, imtis veiksmų, kuriuos, jos manymu, būtina skubiai įgyvendinti siekiant sustiprinti transporto saugumą.

Saugos rekomendacijomis jokiu būdu neturi būti nustatyta kaltės prezumpcija ar atsakomybė už avariją, pavojingą incidentą ar incidentą.

Saugos rekomendacijų sąrašas ir jų įgyvedinimas:

SR-2022-L-06 Pateikta
Rekomenduojama Susisiekimo ministerijai imtis priemonių, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų eismo tarnybos veikla būtų reglamentuota atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų organizacijos, Tarptautinės jūrinių navigacinių ženklų ir švyturių administracijų asociacijos rekomendacijas
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2022-L-05 Įgyvendinta - uždaryta
Rekomenduojama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nustatyti reikalavimus dėl privalomo minimalaus pamainoje budinčių laivų eismą valdančių LET operatorių skaičiaus, atsižvelgiant į navigacines aplinkybes uoste
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2022-L-04 Įgyvendinama
Rekomenduojama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai nustatyti reikalavimus, pagal kuriuos LET operatorių pamainai faktiškai vadovauti galėtų tik specialius Laivų eismo tarnybos operatoriams skirtus kursus baigęs ir bent trejų metų darbo einant LET operatoriaus pareigas patirtį turintis asmuo
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2022-L-03 Pateikta
Rekomenduojama Susisiekimo ministerijai bendradarbiaujant su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įvertinti su dvipusiu laivų eismu susijusias rizikas įvairiose uosto laivybos kanalo vietose įvairiomis navigacinėmis aplinkybėmis ir nustatyti reikalavimus dėl papildomų dviejų krypčių laivų eismo ribojimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanale
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2022-L-02 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai parengti ir dokumentuoti locmanų mokymų ir kvalifikacijos palaikymo planą, pagal kurį locmanai būtų mokomi laivo tiltelio išteklių valdymo principų ir būtų užtikrinamas periodinis šios kvalifikacijos kėlimas
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2022-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai įvertinti poreikį locmanams organizuoti periodinius teorinius mokymus dėl laivų valdymo ir priimti sprendimą dėl tokių mokymų organizavimo.
Įvykio bylos Nr. L-21/38
 
SR-2021-L-02 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai, įgyvendinant Rekomendacijų dėl jūrinių locmanų (išskyrus tolimojo plaukiojimo locmanus) rengimo ir atestavimo bei eksploatacinių procedūrų, priimtų 2003 m. gruodžio 5 d. Tarptautinės jūrų organizacijos Asamblėjos rezoliucija A.960(23), 2 priedo 6.2 ir 6.3 punktuose esančias nuostatas dėl visiems suprantamos kalbos vartojimo, peržiūrėti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles ir jas papildyti.
Įvykio bylos Nr. L-20/21
 
SR-2021-L-01 Įgyvendinta - uždaryta
Rekomenduojama VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai kartu su vilkimo paslaugas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste teikiančiomis bendrovėmis persvarstyti locmanų ir vilkikų komunikavimo praktiką ir priimti sprendimus, užtikrinančius, kad locmanų ir vilkikų laivavedžių komunikacija visada būtų sklandi ir suprantama.
Įvykio bylos Nr. L-20/21
 
SR-2020-A-05 Įgyvendinama - atvira
Rekomenduojama VŠĮ Transporto kompetencijų agentūrai, siekiant įsitikinti, kad įgyvendinami Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalyje nustatyti reikalavimai, įvertinti patvirtintų mokymo organizacijų procedūras, taikomas pilotų instruktorių kvalifikacijos atitikčiai rengiamo mokymo tipui užtikrinti, ir peržiūrėti atitinkamus dokumentus.
Įvykio bylos Nr. A-17/06
 
SR-2020-L-06 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama UAB „Marlinas“ savo valdomiems laivams parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias, kad žvejybos metu laivavedybos pamainai vadovaujantis laivavedys negalėtų atlikti jokių pareigų, trukdančių saugiai laivavedybai.
Įvykio bylos Nr. L-19/12
 
SR-2020-L-05 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama bendrovei „Reval Seafood OU“ parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias, kad net ir atsiradus neplanuotai, su žvejyba susijusiai veiklai jos laivuose būtų užtikrinamas reikalaujamas darbo ir poilsio režimas, visų pirma, asmenims, dirbantiems vairinėje.
Įvykio bylos Nr. L-19/12
 
SR-2020-L-04 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama bendrovei „Reval Seafood OU“ savo valdomiems laivams parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias, kad nebūtų atliekami bet kokie laivavedybos veiksmai, nesuderinti su laivavedybos pamainai vadovaujančiu laivavedžiu.
Įvykio bylos Nr. L-19/12
 
SR-2020-L-03 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama bendrovei „Reval Seafood OU“ savo valdomiems laivams parengti ir įgyvendinti priemones, paaiškinančias, kada vairinėje esantys įgulos laivavedžiai yra laikomi laivavedybos pamainos dalimi, ir įpareigojančias daryti įrašus apie pasikeitusią laivavedybos pamainos sudėtį laivo žurnale.
Įvykio bylos Nr. L-19/12
 
SR-2020-L-02 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama įmonei „Wasa Dredging Oy Ltd“ imtis priemonių, kad jos eksploatuojamuose laivuose prieš pradėdami manevruoti budintys laivavedžiai iš anksto patikrintų, kaip veikia vairavimas rankiniame režime, ir atitinkamai sumažintų greitį.
Įvykio bylos Nr. L-19/04
 
SR-2020-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama įmonei „Wasa Dredging Oy Ltd“ jos eksploatuojamuose „Boann“ tipo laivuose įdiegti nuolatines priemones, tinkamai leidžiančias įvertinti apie įjungtą vairavimo režimą.
Įvykio bylos Nr. L-19/04
 
SR-2020-A-04 Neįgyvendinta - uždaryta
Rekomenduojama Lietuvos transporto saugos administracijai nustatyti reikalavimus dėl civilinių aerodromų ir lauko aikštelių radijo ryšio pokalbių atkūrimo įrangos, radijo ryšio pokalbių atkūrimo kokybės ir radijo ryšio pokalbių atkūrimo saugojimo.
Įvykio bylos Nr. A-18/04
 
SR-2020-A-03 Pateikta
Rekomenduojama sklandytuvo gamintojai UAB „Sportinė Aviacija ir Ko“ nustatyti reikalavimą, kad sklandytuvų „LAK-12 Lietuva“ piloto kabinoje būtų apribojimų užrašai, įskaitant apribojimų užrašus dėl esamos ir maksimalios leidžiamos vandens balasto bakų talpos, tuščio sklandytuvo masės ir maksimalios pakilimo masės.
Įvykio bylos Nr. A-18/04
 
SR-2020-A-02 Pateikta
Rekomenduojama sklandytuvo gamintojai UAB „Sportinė Aviacija ir Ko“ persvarstyti ir atnaujinti sklandytuvo „LAK-12 Lietuva“ skrydžio vadovą anglų kalba.
Įvykio bylos Nr. A-18/04
 
SR-2020-A-01 Įgyvendinama - atvira
Rekomenduojama VŠĮ Transporto kompetencijų agentūrai persvarstyti ir atnaujinti savo procedūras siekiant užtikrinti, kad Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas, kai išduodamas, yra galiojantis.
Įvykio bylos Nr. A-18/04
 
SR-2019-L-02 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama UAB „Afalita Shipping“, bendradarbiaujant su variklių gamintoja įmone „Wärtsilä“, įvertinti, ar laivo „Klaipeda“ pagrindinio variklio cilindrų blokas yra tinkamas naudoti, ir, jei reikia, imtis veiksmų užtikrinti tinkamumą naudoti.
Įvykio bylos Nr. L-18/16
 
SR-2019-L-01 Įgyvendinama
Rekomenduojama variklio gamintojui „Wärtsilä“ identifikuoti visus laivus, turinčius variklius, kuriuose sumontuoti riziką keliantys švaistiklių didžiųjų galų korpusai, ir numatyti bei įgyvendinti priemones tokiai rizikai pašalinti.
Įvykio bylos Nr. L-18/17
 
SR-2018-L-02 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama Lietuvos transporto saugos administracijai parengti ir įgyvendinti planą, pagal kurį ji per nustatytą laikotarpį periodiškai patikrintų, ar su Lietuvos vėliava plaukiojančius įvažiuojamuosius laivus eksploatuojančios laivybos bendrovės tinkamai įgyvendina rizikos vertinimo reikalavimus krovos operacijoms atviruose įvažiuojamųjų laivų deniuose.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
 
SR-2018-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama AB „DFDS Seaways“ vidaus dokumentus – saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 8L ir krovininių operacijų procedūrą Nr. 7.4.0 papildyti nuostatomis, įtvirtinančiomis papildomas saugos priemones atliekant konteinerių krovą įvažiuojamųjų laivų deniuose, ir įtraukti atvejus, kai krovą vykdo ne laivo įgula.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-07