BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba  tai:

• Advokato teisinės paslaugos administracinėse, administracinių nusižengimų, baudžiamosiose, civilinėse ir konstitucinės justicijos bylose.

Antrinė teisinė pagalba apima:

• Procesinių dokumentų rengimą;

• Gynybą ir atstovavimą bylose, įskaitant vykdymo procesą;

• Atstovavimą išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas;

• Bylinėjimosi ar su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Kas gali gauti?

• Lietuvos Respublikos piliečiai.

• ES valstybių narių piliečiai.

• Asmenys, teisėtai gyvenantys Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje.

• Asmenys, turintys teisę gauti teisinę pagalbą pagal LR tarptautines sutartis.

Kur kreiptis dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo?

Į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą arba jos teritorinius skyrius: https://bit.ly/3aNQ5sO.

Prašymus taip pat galima užpildyti nuotoliniu būdu per TEISIS (https://teisis.lt/external/prasymui pateikti).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

•Nustatytos formos prašymą (padeda užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistai).

•Dokumentus, pagrindžiančius reikalavimą.

•Dokumentus, įrodančius Jūsų teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą: metinę asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti (padeda užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistai) arba dokumentus pagrindžiančius teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas. 

Jeigu asmuo neturi teisės gauti antrinės teisinės pagalbos neatsižvelgiant į turtą ir pajamasasmens pajamos ir jo (šeimos) turtas turi atitikti Vyriausybės nustatytus pajamų ir turto lygius.

I PAJAMŲ LYGIS

Pirmoje byloje valstybė apmokama 100 % išlaidų. Jeigu antrinė teisinė pagalba tuo pačiu metu reikalinga daugiau nei vienoje bylose, antroje ir kitose bylose valstybė apmoka 30 % išlaidų.

 

Pastaba: jeigu yra pareiga sumokėti dalį išlaidų, jos apmokamos gavus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pranešimą.

II PAJAMŲ LYGIS

Pirmoje byloje valstybė apmokama 50 % išlaidų. Jeigu antrinė teisinė pagalba tuo pačiu metu reikalinga daugiau nei vienoje bylose, antroje ir kitose bylose valstybė apmoka 15 % išlaidų.

 

Pastaba: jeigu yra pareiga sumokėti dalį išlaidų, jos apmokamos gavus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pranešimą.

Atvejai, kai asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į jo turimas pajamas ir jo (šeimos) turtą.

Asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas

Dokumentai, įrodantys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą

Asmuo, kuris yra nukentėjęs nuo teroristinių, prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje nusikalstamų veikų, nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo padarytų nusikalstamų veikų, taip pat nusikalstamų veikų, padarytų siekiant išreikšti neapykantą dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis, kuriais asmuo pripažintas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis.

Asmuo, kuris yra nukentėjęs dėl nusikaltimo atsiradusios žalos atlyginimo byloje, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje.

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis, kuriais asmuo pripažintas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendis.

Asmuo, kuriam yra paskirta socialinė pašalpa.

 

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančią pažymą.

Asmuo, kuris yra išlaikomas stacionarioje socialinės globos įstaigoje.

 

Stacionarios socialinės globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra išlaikomas minėtoje įstaigoje

Asmuo, kuriam yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, kuris yra pripažintas nedarbingu arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Neįgaliojo pažymėjimas (kitas dokumentas), patvirtinantis sunkų neįgalumo lygį, asmens pripažinimą nedarbingu arba nustatytą didelių specialiųjų poreikių lygį.

Anksčiau nurodytų asmenų globėjas (rūpintojas), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei juos ginti.

Neįgaliojo pažymėjimas (kitas dokumentas), patvirtinantis globotiniui (rūpintiniui) nustatytą neįgalumo, darbingumo arba specialiųjų poreikių lygį.

Asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybės disponuoti savo (šeimos) turtu ir lėšomis, kai dėl to asmens (šeimos) turtas bei asmens metinės pajamos, kuriais yra galimybė laisvai disponuoti, neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių.

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Asmuo, dėl kurio priverstinio hospitalizavimo ir gydymo, priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo sprendžiama bei kuriam taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

Anksčiau nurodyto asmens globėjas (rūpintojas), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei juos ginti.

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad globotiniui (rūpintiniui) taikomas priverstinis hospitalizavimas ir gydymas arba būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas.

Asmuo, kuris yra skolininkas vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena.

Dokumentai, patvirtinantys varžytynių, kuriose parduodamas asmens paskutinis gyvenamasis būstas, paskelbimą.

Nepilnamečio vaiko tėvai ir atstovai pagal įstatymą, kai sprendžiamas jo iškeldinimo klausimas.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl šeimos, kurioje auga nepilnamečiai vaikai, iškeldinimo.

Nepilnametis vaikas, nesudaręs santuokos ir teismo nepripažintas visiškai veiksniu (emancipuotu), savarankiškai besikreipiantis į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo.

Informacija tikrinama valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nesant šios informacijos, gali būti paprašyta pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Asmuo, kurį prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje byloje dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje.

Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl globos.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir jo globos.

Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo, kuriam teisinė pagalba reikalinga byloje dėl fizinio asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.

Neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas, kai teisinė pagalba reikalinga byloje dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl teismo sprendimo, kuriuo globotinis buvo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, taip pat teismo sprendimas, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens globėjas, kai teisinė pagalba reikalinga byloje dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto globotinio pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu, taip pat teismo sprendimas, kuriuo globotinis pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Asmuo, kuriam reikalinga pagalba bylose dėl gimimo įregistravimo.

Civilinės metrikacijos įstaigos išvada dėl atsisakymo įregistruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.

Asmuo, kuriam reikalinga pagalba bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

Dokumentas, patvirtinantis, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.

Nepilnamečio vaiko tėvas (motina), dėl kurio (kurios) valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas.

Dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl tėvų valdžios apribojimo ar jo panaikinimo, arba teismo pranešimas apie tai, kad vaiko tėvams (ar vienam iš jų), dėl kurių valdžios apribojimo sprendžia teismas, būtinas advokatas.

Įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kompetentingai valstybės institucijai pateikęs prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) ir turintis šios institucijos patvirtinimą dėl tinkamumo tapti įtėviu ar vaiko globėju (rūpintoju).

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju).

Įvaikintojas ar vaiko globėjas (rūpintojas), kurio prašymą dėl įvaikinimo ar nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėja teismas.

Kompetentingos valstybės institucijos patvirtinimas dėl tinkamumo įvaikinti ar būti nuolatiniu globėju (rūpintoju), teismo, nagrinėjančio bylą dėl įvaikinimo ar bylą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos), pranešimas apie pradėtą bylos procesą ir (ar) kiti dokumentai, patvirtinantys pradėtą procesą dėl vaiko įvaikinimo ar vaiko nuolatinės globos (rūpybos).

Asmuo, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas pranešėju, kai teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su jo interesų apsauga pagal šį įstatymą.

Kompetentingos valstybės institucijos sprendimas pripažinti asmenį pranešėju.

Asmens, pripažinto pranešėju Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, šeimos narys, kai teisinė pagalba reikalinga byloje, susijusioje su šio asmens ir pranešėjo interesų apsauga pagal šį įstatymą.

Kompetentingos valstybės institucijos sprendimas pripažinti asmenį pranešėju ir dokumentas, įrodantis, kad pareiškėjas yra tokio asmens šeimos narys.

Asmuo, kuris veikia kaip viešasis subjektas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje 64 straipsnyje nurodytais tikslais ir aplinkybėmis.

Dokumentai, pagrindžiantys, kad Reglamente nurodytas viešasis subjektas veikia vietoje asmens, kuriam privaloma mokėti išmokas, arba dokumentai, pagrindžiantys, kad viešajam subjektui privaloma grąžinti vietoje išlaikymo mokėtas išmokas.

Asmuo, kurio teisė į teisinę pagalbą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.

Dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.

Kiek reikia laukti sprendimo?

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas teikti ar neteikti antrinę teisinę pagalbą priimamas iš karto. Jei nėra galimybės - per 7 darbo dienas nuo Jūsų kreipimosi ir visų sprendimo priėmimui reikalingų dokumentų (papildomos informacijos) gavimo dienos.

 

Kaip parenkamas advokatas?

• Galite pasirinkti advokatą iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos skelbiamo nuolat ar prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų sąrašo.

• Galite pasirinkti bet kurį kitą norimą advokatą, jeigu advokatas raštu sutinka atstovauti Jums konkrečioje byloje.

• Jeigu nepasirinksite advokato, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parinks jį iš turimo sąrašo.

• Gavę sprendimą turite susisiekti su paskirtu advokatu.

 

Kaip keičiamas advokatas?

Advokatas gali būti pakeistas Jūsų arba paties advokato motyvuotu rašytiniu prašymu, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti teisinės pagalbos konkrečioje byloje.

 

Kas kontroliuoja advokatų veiklos kokybę?

Advokatų veiklos kokybę tikrina Lietuvos advokatūra.

Dėl advokato veiklos kokybės įvertinimo kreiptis: Lietuvos advokatūra, Tilto g. 17, 01101 Vilnius, https://www.advokatura.lt/kontaktai/.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03