Pirminė teisinė pagalba

Valstybės finansuojama pirminė teisinė pagalba  tai:

• Teisinė informacija ir konsultacijos.
• Dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas.
• Pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka ir taikos sutarties parengimas.

Kas teikia?

Savivaldybė pagal fizinio asmens deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą.

Kas gali gauti?

Visi:
• Lietuvos Respublikos piliečiai.
• ES valstybių narių piliečiai.
• teisėtai gyvenantys Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje asmenys.
• asmenys, turintys teisę gauti pagalbą pagal LR tarptautines sutartis.

Per kiek laiko suteikiama, kokia trukmė?

Suteikiama iš karto. Jei nėra galimybės - per 5 dienas nuo Jūsų kreipimosi.

Trukmė - 1 valanda.

Gali būti pratęsta, esant savivaldybės sprendimui.

Tuo pačiu klausimu teikiama tik 1 kartą.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą.

Jeigu problema gali būti išspręsta tik teisme?

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas padeda asmeniui surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-29