Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ patvirtintos „Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr.623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr.790 Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus Taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.1333 "Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 Dėl vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.1R-68 patvirtintos Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 4-287„Dėl cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-276 Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11