Susiję teisės aktai


Teisingumo ministerijos veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

Eil. Nr. Teisės aktas

1.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

2.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo|“

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 728 „Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos patvirtinimo“

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 970 „Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 90 „Dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1R-342 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos narių sąrašo patvirtinimo“

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-384 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-276 „Dėl Pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-25 „Dėl Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-94 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo“

17.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-154 „Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“

18.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-440 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“

19.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1R-82 „Dėl Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

20.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-123 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“

21.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-23 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-383 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29