Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

 

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartojimo ginčas gali būti sprendžiamas vartojimo ginčų komisijoje, jeigu ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka.

Vartojimo ginčų komisiją sudaro trys nariai:

  1. komisijos pirmininkas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą;
  2. vartotojų asociacijos paskirtas atstovas;
  3. verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11