Vartotojų teisių apsaugos taryba

Vartotojų teisių apsaugos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir kitoms vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo;

2. analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;

3. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo;

4. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos organizavimo;

5. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos perspektyvų ir jos prioritetų nustatymo;

6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos strategijai įgyvendinti.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis

Posėdžiai:

2021 m. gegužės 28 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2021 m. vasario 5 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. spalio 2 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. liepos 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. vasario 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. spalio 29 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. rugsėjo 27 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. balandžio 11 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. lapkričio 15 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. liepos 10 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. vasario 8 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. lapkričio 13 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. kovo 23 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-07