Visos naujienos

RSS Spausdinti
1111.png
2022 06 21
Tarptautiniai ekspertai vertins Lietuvos pažangą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones

Šiandien į Lietuvą atvykstantys Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro sekretoriato atstovai bei Albanijos ekspertai vertins, kaip Lietuva įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, numatytas Jungtinių Tautų Konvencijoje prieš korupciją.

Susitikimo foto1.jpg
2022 06 09
ES ministrai tariasi dėl efektyvesnio bendradarbiavimo siekiant teisingumo už Rusijos vykdomus tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje

Teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė šiandien dalyvauja Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos plenarinėje sesijoje Liuksemburge, kur daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, kurios leistų išvengti nebaudžiamumo už Rusijos vykdomus ...

7777.png
2022 06 08
Teisinių profesijų atstovai galės būti krašto apsaugos savanoriai 

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui sudaryti galimybę teisinių laisvųjų profesijų atstovams: advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams ir kandidatams į notarus (asesoriams) atlikti savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.

Į svetainę.png
2022 06 07
Teisingumo ministerijos viešųjų konsultacijų baigiamajame renginyje aptarti asmens duomenų apsaugos reguliavimo ir taikymo iššūkiai 

Šiandien Teisingumo ministerija rengia baigiamąjį viešųjų konsultacijų ciklo renginį „Asmens duomenų apsaugos iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje“, kurio metu apibendrintos diskusijų su socialiniais partneriais metu aptartos įžvalgos ir galimi sprendimai, padėsiantys ...

Nr.2.jpg
2022 06 02
Pasiektas Lietuvos ir Brazilijos susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose

Šiandien, birželio 2 d., teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska ir Brazilijos ambasadorius Lietuvai Rodrigo de Azeredo Santos pasirašė sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose. Teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos teigimu, Lietuva ir ...

maketai .png
2022 05 31
Apie tai, ką privalu žinoti nukentėjus nuo nusikaltimo – žmonėms su negalia pritaikytais būdais

Teisingumo ministerija, siekdama kuo geriau atliepti žmonių su negalia poreikius, elektroninio leidinio „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“ informaciją išvertė į gestų kalbą, pritaikė sutrikusio intelekto žmonėms, taip pat atspausdino Brailio raštu.

SVETAINĖ.png
2022 05 27
Teisingumo ministerija sveikina naujai išrinktą Advokatų tarybos pirmininką, Advokatų tarybos ir Advokatų garbės teismo narius

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska Visuotiniame advokatų susirinkime sveikindama renginio dalyvius akcentavo, kad Lietuvos advokatūra yra ne tik stiprios savivaldos pavyzdys, bet ir veikli, lyderiaujanti bendruomenė, kuri, nepaisant pastaraisiais metais šalį supurčiusių ...

2222322.png
2022 05 27
Įmonės ir organizacijos kviečiamos teikti duomenis apie savo naudos gavėjus

Lietuvoje įregistruotos įmonės ir organizacijos jau gali Registrų centrui teikti duomenis apie savo naudos gavėjus – tiesiogiai ar netiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojančius fizinius asmenis. Duomenys apie naudos gavėjus padeda kurti skaidrumu ir tarpusavio pasitikėjimu grįstą visuomenę, užkardo pinigų plovimo atvejus, taip pat leidžia verslo ...

maketai  - 2022-05-25T135637.631.png
2022 05 25
Teisingumo ministerija atstovaus Lietuvai Tarptautinio Teisingumo Teismo byloje Ukraina prieš Rusiją

Šiandien Vyriausybė pritarė Lietuvos stojimui į Tarptautinio Teisingumo Teismo bylą Ukraina prieš Rusiją ir įgaliojo Teisingumo ministeriją atstovauti valstybei.

maketai  - 2022-05-25T103500.685.png
2022 05 25
Geros žinios iš ES: Lietuva pažangiai bendradarbiauja baudžiamosiose bylose

Ilgas ir komplikuotas ekstradicijos procedūras prieš beveik du dešimtmečius pakeitė Europos arešto orderis. Šiandien Lietuva – tarp sparčiausiai šiuos teisminius veiksmus įvykdančių Europos Sąjungos šalių.

maketai  - 2022-05-24T101940.440.png
2022 05 24
Į EŽTT teisėjo pareigas pasiūlyti 3 geriausiai įvertinti kandidatai

Teisingumo ministerija surengė pretendentų į Europos Žmogaus Teisių Teismą atranką. Darbo grupė, skirta pretendentų atrankai į Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas organizuoti, po pokalbių su 6 pretendentais, pasiūlė tris geriausiai įvertintus kandidatus. Vienas iš šių kandidatų Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos bus išrinktas Europos ...

maketai  - 2022-05-23T114203.271.png
2022 05 23
E. Dobrovolska: Vilniuje priimtas komunikatas – dar vienas svarbus žingsnis siekiant teisingumo už vykdomą agresiją prieš Ukrainą

Lietuva ne tik tapo pirmąja valstybe, inicijavusia „Hagos procesą“ dėl Ukrainoje vykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, bet ir toliau imasi lyderystės ieškant teisinių galimybių užtikrinti teisingumą dėl Rusijos ir Baltarusijos režimų įvykdyto agresijos ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4 5 ... 24 Pirmyn