BDAR
gdpr

Wszystkie aktualności

1.2.png
2022 09 16
Rząd zatwierdza wzmocnioną ochronę ofiar przestępstw z użyciem przemocy

Rząd zatwierdził inicjatywę Departamentu Sprawiedliwości mającą na celu wzmocnienie ochrony i praw ofiar przestępstw z użyciem przemocy poprzez zapewnienie tym osobom większych możliwości uzyskania odszkodowania w ramach programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

2.2.png
2022 09 16
Litwa dąży o dołączenie do sprawy ETPC w sprawie masowych naruszeń praw człowieka popełnianych przez działania militarne Rosji

W dniu dzisiejszym (12 sierpnia) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) otrzymał wniosek Republiki Litewskiej o zezwolenie na dołączenie do sprawy Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej jako stronie trzeciej. ETPC rozpatruje tę sprawę zgodnie z wnioskiem Ukrainy z dnia 23 ...

3.3.jpg
2022 09 16
Litwa oficjalnie dołącza do sprawy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

Po tym, jak Litwa oficjalnie złożyła wniosek o dołączenie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ukraina przeciwko Rosji, podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśliła, że ten krok jest szczególnie ważny, ponieważ w tym przypadku cała Rosja jako państwo jest pociągnięta do ...

maketai3.png
2022 07 25
Sejm zatwierdził nową procedurę tymczasowego aresztowania

Sejm przyjął propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, która w jaśniejszy sposób ureguluje procedurę tymczasowego aresztowania. Nowa regulacja Kodeksu postępowania karnego doprecyzowuje podstawy i tryb tymczasowego aresztowania osoby.

maketai2.png
2022 07 25
Zidentyfikowano więcej obszarów, które nie będą już wymagały interwencji notariusza 

Sejm zatwierdził pakiet zmian aktów prawnych zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które rezygnuje z czynności notarialnych w tych dziedzinach, w których udział notariusza nie jest konieczny.

maketai 1.png
2022 07 25
Zmiany w Kodeksie cywilnym zmniejszą obciążenie sądów

Sejm zatwierdził zmiany w Kodeksie cywilnym zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które zmniejszą liczbę spraw cywilnych trafiających do sądów litewskich i zmniejszą obciążenie sądów. Zdaniem minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej zmiany te ułatwią pracę sądów rejonowych i okręgowych w rozpatrywaniu spraw cywilnych.

17.png
2022 06 15
Rząd zatwierdził nową procedurę wpisywania nazwisk

Posiedzenie Rządu zatwierdziło projekt uchwały przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest stworzenie warunków prawnych dla prawidłowej realizacji przepisów ustawy o wpisywaniu imienia i nazwiska osoby, która wejdzie w życie 1 maja.

42.png
2022 06 15
Sejm zgodził się: lista kryteriów przestępstw z nienawiści zostanie rozszerzona, biorąc pod uwagę apele Komisji Europejskiej

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do kodeksu karnego, które eliminują niezgodności z prawem UE i stwarzają warunki do skuteczniejszego zwalczania niektórych form rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawa karnego.

ENGLISH.jpg
2022 05 13
E. Dobrowolska: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby sprawiedliwość zwyciężyła

Delegacja pod przewodnictwem minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej przebywa obecnie z wizytą w Hadze (Królestwo Niderlandów) w celu omówienia współpracy i skoordynowanej pomocy z Ukrainą w obliczu agresji wojskowej.

maketai 2.png
2022 05 13
Sejm zgodził się, że usługi prawnika w przypadku uniewinnienia osoby będą opłacane ze środków państwowych 

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do Kodeksu postępowania karnego i wykroczeń administracyjnych, które wdrażają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przewidujące, że usługi adwokata lub asystenta prawnego zostaną opłacone przez państwo na koszt osoby ...

maketai .png
2022 05 13
Rząd poparł propozycję ograniczenia obowiązkowej obecności notariusza

Rząd poparł propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rezygnacji z obowiązkowego udziału notariusza w określonych sytuacjach.

JAE.png
2021 12 21
Osiągnięto porozumienie z ZEA: obywatele obu krajów będą mieli możliwość odbywania kary we własnym kraju

Rząd zaakceptował propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą upoważnienia Minister Sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej do podpisania umów między Litwą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o ekstradycji, wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz o przekazywaniu skazanych.

Pozycji
na stronę