Wszystkie aktualności

PL 222.png
2021 07 21
Spotkania w więzieniach - z paszportem Możliwości lub równoważnym dokumentem 

Wizyty długoterminowe i krótkoterminowe z osądzonymi i skazanymi w zakładach karnych będą możliwe po okazaniu ważnego paszportu Możliwości lub dokumentów spełniających kryteria jego wydania.

PL 4444.png
2021 06 30
Planowane jest wzmocnienie ochrony sygnalistów

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o ochronie sygnalistów, który rozszerza ustawową ochronę sygnalistów. Planuje się zapewnić ochronę państwa nie tylko samemu zgłaszającemu, ale także osobom, które mu pomogły.

PL 5555.png
2021 06 30
Obywatele UE mieszkający na Litwie mogą też być współzałożycielami partii politycznej

Dziś Sejm zaaprobował inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości, aby stworzyć okazję do bycia jednym z założycieli partii politycznej i obywateli UE mieszkających na Litwie. Teraz takie prawo mają tylko obywatele Litwy.

PL55.png
2021 06 17
Zaszczepieni obywatele państw trzecich mogą przybyć dla zawrzenia małżeństwa bez pozwolenia

Od 1 czerwca obywatelom krajów trzecich może być łatwiej przyjechać na Litwę w celu zawarcia małżeństwa. Cudzoziemcy, którzy zostali zaszczepieni szczepionkami zarejestrowanymi w UE, w ramach programu szczepień kraju, w którym przeprowadzono szczepienie, nie potrzebują zezwolenia Ministra Sprawiedliwości na wjazd na Litwę.

PL.png
2021 06 03
Odwiedzanie więźniów i w przypadku posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19

Od 24 maja pojawia się nowa możliwość odwiedzania kontaktowego więźniów i dla tych krewnych, którzy nie wcześniej niż przed 24 godziny od momentu pobrania próbki będą poddane badaniu Covid-19 (badanie SARS-CoV-2 PGR lub test antygenowy) i będą mieli negatywną odpowiedź, a także dla dzieci do 16 lat. Dzisiaj taka decyzja została ...

pl3.png
2021 05 21
Zawarcie związków małżeńskich i wydawanie zezwoleń na wjazd do Litwy podczas kwarantanny 

Podczas rejestracji małżeństwa w lokalu urzędu stanu cywilnego może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób, z wyłączeniem pracownika urzędu stanu cywilnego. Ceremonia nie może trwać dłużej niż 15 minut, a wszyscy uczestnicy muszą nosić maseczki na twarz.

pl2.png
2021 05 21
Pomoc gwarantowana przez państwo w cyberprzestrzeni

Uruchomiony zostanie system informacyjny usług prawnych TEISIS, który zapewni mieszkańcom możliwość skorzystania z interaktywnych konsultacji i elektronicznych usług pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, a także pomoże zapewnić sprawne administrowanie pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo.

PL.png
2021 05 21
E. Dobrovolska: w ciągu pierwszych stu dni stworzyliśmy podstawę do istotnych zmian

Minister Sprawiedliwości Evelina Dobrovolska w ciągu swoich pierwszych stu dni rozpoczęła istotne zmiany w zakresie wykonywania kar, zapewnienia przestrzegania praw człowieka, poprawy jakości usług prawnych.

PL 33.png
2021 05 17
Minister Sprawiedliwości przedstawia swój zespół zaufania politycznego

Nowym kanclerzem ministestwa została Gabija Grigaitė - Daugirdė, doktor prawa Uniwersytetu Wileńskiego, która do tych czas pracowała w Ministerstwie Finansów, kierownik zespołu spraw finansowych Gmin. Wcześniej G. Grigaitė - Daugirdė przez sześć lat była doradcą prawnym prezydenta Dali Grybauskaitė, a także doradcą Komisji Rewizyjnej w Sejmie. ...

Foto MIN.png
2021 05 15
Nowa minister sprawiedliwości Evelina Dobrovolska podjęła urząd

o rozpoczęciu pracy nowy minister sprawiedliwości Evelina Dobrowolska za główny cel uważa współpracę i chęć wysłuchania wszystkich stron, bo wtedy będzie możliwa pełna realizacja programu Rządu w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości - zapewnić ochronę praw i wolności człowieka i otwartość systemu dla publiczności.     

Pozycji
na stronę