Wszystkie aktualności

ENGLISH.jpg
2022 05 13
E. Dobrowolska: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby sprawiedliwość zwyciężyła

Delegacja pod przewodnictwem minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej przebywa obecnie z wizytą w Hadze (Królestwo Niderlandów) w celu omówienia współpracy i skoordynowanej pomocy z Ukrainą w obliczu agresji wojskowej.

maketai 2.png
2022 05 13
Sejm zgodził się, że usługi prawnika w przypadku uniewinnienia osoby będą opłacane ze środków państwowych 

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do Kodeksu postępowania karnego i wykroczeń administracyjnych, które wdrażają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przewidujące, że usługi adwokata lub asystenta prawnego zostaną opłacone przez państwo na koszt osoby ...

maketai .png
2022 05 13
Rząd poparł propozycję ograniczenia obowiązkowej obecności notariusza

Rząd poparł propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rezygnacji z obowiązkowego udziału notariusza w określonych sytuacjach.

JAE.png
2021 12 21
Osiągnięto porozumienie z ZEA: obywatele obu krajów będą mieli możliwość odbywania kary we własnym kraju

Rząd zaakceptował propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą upoważnienia Minister Sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej do podpisania umów między Litwą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o ekstradycji, wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz o przekazywaniu skazanych.

ŽT.png
2021 12 21
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka nowa inicjatywa Ministerstwa rozpoczęto wręczenie Nagród w dziedzinie Praw Człowieka

Nagrody zostały wręczone osobom nominowanym przez 10 instytucji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które podczas uroczystej uroczystości wręczyła Minister Sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości ta organizowana po raz pierwszy inicjatywa ma ...

KE.png
2021 12 21
Litwin świata, który najlepiej wypadł na egzaminie z Konstytucji: obserwacja debat publicznych również pomogła w przygotowaniu

Piętnasty egzamin Konstytucji był okazją dla Litwinów na całym świecie do sprawdzenia swojej wiedzy. Andrius Tumenas, litewski student w Finlandii, otrzymał tytuł Litwina z najlepszą znajomością najważniejszego prawa litewskiego. Przyszły skandynawski specjalista studiujący ...

postams (852 x 536 px).png
2021 12 21
Rząd zgodził się, że w przypadku uniewinnienia osoby usługi prawnika będą opłacane ze środków państwowych

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego i wykroczeń administracyjnych, które proponują wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i przewidują wypłatę honorarium adwokackiego osobie, za którą orzeczono uniewinnienie.

PL 222.png
2021 07 21
Spotkania w więzieniach - z paszportem Możliwości lub równoważnym dokumentem 

Wizyty długoterminowe i krótkoterminowe z osądzonymi i skazanymi w zakładach karnych będą możliwe po okazaniu ważnego paszportu Możliwości lub dokumentów spełniających kryteria jego wydania.

PL 4444.png
2021 06 30
Planowane jest wzmocnienie ochrony sygnalistów

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o ochronie sygnalistów, który rozszerza ustawową ochronę sygnalistów. Planuje się zapewnić ochronę państwa nie tylko samemu zgłaszającemu, ale także osobom, które mu pomogły.

PL 5555.png
2021 06 30
Obywatele UE mieszkający na Litwie mogą też być współzałożycielami partii politycznej

Dziś Sejm zaaprobował inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości, aby stworzyć okazję do bycia jednym z założycieli partii politycznej i obywateli UE mieszkających na Litwie. Teraz takie prawo mają tylko obywatele Litwy.

PL55.png
2021 06 17
Zaszczepieni obywatele państw trzecich mogą przybyć dla zawrzenia małżeństwa bez pozwolenia

Od 1 czerwca obywatelom krajów trzecich może być łatwiej przyjechać na Litwę w celu zawarcia małżeństwa. Cudzoziemcy, którzy zostali zaszczepieni szczepionkami zarejestrowanymi w UE, w ramach programu szczepień kraju, w którym przeprowadzono szczepienie, nie potrzebują zezwolenia Ministra Sprawiedliwości na wjazd na Litwę.

PL.png
2021 06 03
Odwiedzanie więźniów i w przypadku posiadania negatywnego wyniku testu na Covid-19

Od 24 maja pojawia się nowa możliwość odwiedzania kontaktowego więźniów i dla tych krewnych, którzy nie wcześniej niż przed 24 godziny od momentu pobrania próbki będą poddane badaniu Covid-19 (badanie SARS-CoV-2 PGR lub test antygenowy) i będą mieli negatywną odpowiedź, a także dla dzieci do 16 lat. Dzisiaj taka decyzja została ...

Pozycji
na stronę