BDAR
gdpr

Wszystkie aktualności

notarai.png
2022 11 30
Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że czynności notarialne mogą być dokonywane także na odległość

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że od 1 lipca 2021 r. możliwe stało się korzystanie z usług notariuszy na odległość. Różne pełnomocnictwa, transakcje dotyczące nieruchomości, hipoteki i zastawy, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – dokumenty te są coraz częściej poświadczane przez ...

partijos1).png
2022 11 30
Zaktualizowano dane dotyczące liczby członków litewskich partii politycznych

Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje dzisiaj, 3 października 2022 r., informację o liście aktywnych partii politycznych Republiki Litewskiej, która zawiera nazwę partii politycznej, kod osoby prawnej, adres siedziby, lidera i liczbę członków.

teisis.png
2022 11 30
Mieszkańców zachęcamy do składania wniosków o pomoc prawną na odległość

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca mieszkańców w przypadku sporu prawnego lub problemów prawnych do skorzystania z możliwości uzyskania gwarantowanej przez państwo pomocy prawnej drogą elektroniczną.

Bendramintės.png
2022 11 30
E. Dorbowolska: Wspólnie z podobnie myślącymi krajami musimy szukać coraz to nowych sposobów pomocy prawnej dla Ukrainy

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska wzięła dziś udział we wspólnym spotkaniu rządów Litwy i Polski, na którym skupiono się na realizacji działań pomocowych dla Ukrainy.

1.2.png
2022 09 16
Rząd zatwierdza wzmocnioną ochronę ofiar przestępstw z użyciem przemocy

Rząd zatwierdził inicjatywę Departamentu Sprawiedliwości mającą na celu wzmocnienie ochrony i praw ofiar przestępstw z użyciem przemocy poprzez zapewnienie tym osobom większych możliwości uzyskania odszkodowania w ramach programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

2.2.png
2022 09 16
Litwa dąży o dołączenie do sprawy ETPC w sprawie masowych naruszeń praw człowieka popełnianych przez działania militarne Rosji

W dniu dzisiejszym (12 sierpnia) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) otrzymał wniosek Republiki Litewskiej o zezwolenie na dołączenie do sprawy Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej jako stronie trzeciej. ETPC rozpatruje tę sprawę zgodnie z wnioskiem Ukrainy z dnia 23 ...

3.3.jpg
2022 09 16
Litwa oficjalnie dołącza do sprawy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

Po tym, jak Litwa oficjalnie złożyła wniosek o dołączenie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ukraina przeciwko Rosji, podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśliła, że ten krok jest szczególnie ważny, ponieważ w tym przypadku cała Rosja jako państwo jest pociągnięta do ...

maketai3.png
2022 07 25
Sejm zatwierdził nową procedurę tymczasowego aresztowania

Sejm przyjął propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, która w jaśniejszy sposób ureguluje procedurę tymczasowego aresztowania. Nowa regulacja Kodeksu postępowania karnego doprecyzowuje podstawy i tryb tymczasowego aresztowania osoby.

maketai2.png
2022 07 25
Zidentyfikowano więcej obszarów, które nie będą już wymagały interwencji notariusza 

Sejm zatwierdził pakiet zmian aktów prawnych zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które rezygnuje z czynności notarialnych w tych dziedzinach, w których udział notariusza nie jest konieczny.

maketai 1.png
2022 07 25
Zmiany w Kodeksie cywilnym zmniejszą obciążenie sądów

Sejm zatwierdził zmiany w Kodeksie cywilnym zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które zmniejszą liczbę spraw cywilnych trafiających do sądów litewskich i zmniejszą obciążenie sądów. Zdaniem minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej zmiany te ułatwią pracę sądów rejonowych i okręgowych w rozpatrywaniu spraw cywilnych.

17.png
2022 06 15
Rząd zatwierdził nową procedurę wpisywania nazwisk

Posiedzenie Rządu zatwierdziło projekt uchwały przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest stworzenie warunków prawnych dla prawidłowej realizacji przepisów ustawy o wpisywaniu imienia i nazwiska osoby, która wejdzie w życie 1 maja.

42.png
2022 06 15
Sejm zgodził się: lista kryteriów przestępstw z nienawiści zostanie rozszerzona, biorąc pod uwagę apele Komisji Europejskiej

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do kodeksu karnego, które eliminują niezgodności z prawem UE i stwarzają warunki do skuteczniejszego zwalczania niektórych form rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawa karnego.

Pozycji
na stronę