E. Dobrowolska: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby sprawiedliwość zwyciężyła

Data

2022 05 13

Ocena
0
ENGLISH.jpg

Delegacja pod przewodnictwem minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej przebywa obecnie z wizytą w Hadze (Królestwo Niderlandów) w celu omówienia współpracy i skoordynowanej pomocy z Ukrainą w obliczu agresji wojskowej.

Podczas spotkania z Prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karimem Khanem omówiono wszczęte przez Trybunał śledztwo w sprawie wojny i zbrodni przeciwko ludzkości na Ukrainie oraz możliwości współpracy. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Trybunału potrzebna jest ściślejsza współpraca między państwami, większy wkład ich zasobów finansowych i ludzkich oraz skoordynowane wysiłki zarówno w zakresie gromadzenia dowodów zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, jak i oceny wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Według minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło inicjatywę w konsolidacji wsparcia państwa w ważnych procesach prawnych. Obecnie jest to jeden z najważniejszych priorytetów na Litwie.

„Wysiłki nas wszystkich pozostaną w podręcznikach historii. Musimy zachować wiarę w sprawiedliwość dla przyszłych pokoleń. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby sprawiedliwość zwyciężyła. W obliczu brutalnej agresji militarnej Rosji i Białorusi na niepodległą Ukrainę musimy wykorzystać wszystkie możliwe algorytmy, aby jak najszybciej postawić zbrodniarzy wojennych przed wymiarem sprawiedliwości – mówi Dobrowolska. - Solidarność między wszystkimi stronami, zaangażowanie sektora organizacji pozarządowych i wykorzystanie Eurojustu jako koordynatora działań państw członkowskich są również ważne na tej ścieżce. Ponadto konieczne jest zapewnienie kary za przestępstwo agresji 6 maja zapraszamy polityków i naukowców do dyskusji na ten temat na międzynarodowej konferencji w Wilnie ”.

Podczas spotkania z Prezesem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS), Phillipe Gautierem, omówiono wyzwania związane z wykonywaniem wyroków tego Trybunału oraz zasady proceduralne łączenia poszczególnych spraw.

Zdaniem E. Dobrowolskiej, po orzeczeniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zastosowania środków tymczasowych w celu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainie, ważne jest poruszenie w formacie ONZ kwestii odpowiedzialności Rosji za niewykonanie tej decyzji.

Wizyta w Hadze obejmowała również spotkania z Ladislavem Hamranem, prezesem Eurojustu, Francem Weerwindem, ministrem ścigania Holandii, przedstawicielami Europolu oraz Litwinami pracującymi w Europolu.

Działania zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

15 Marca Minister Ewelina Dobrowolska skierowała oficjalne pismo do unijnej komisarz ds. sprawiedliwości i ministrów sprawiedliwości państw członkowskich UE, w której wzywała do dyskusji na szczeblu unijnym w sprawie powołania specjalnego trybunału do spraw międzynarodowego ścigania osób planujących i prowadzących agresję na Ukrainie.

4 marca na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE uzgodniono, że państwa członkowskie zdecydowanie potępiają niesprowokowaną inwazję wojskową agresorów na Ukrainę i dążą do konsolidacji wysiłków na rzecz wymierzenia sprawiedliwości.

1 marca Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie zbrodni agresji na Ukrainie popełnionej przez reżimy Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi.

28 lutego z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości Litwa jako pierwsza wykorzystała okazję, jaką daje Statut Rzymski, i zwróciła się do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęcie śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości Rosji a Białorusi. Zdając sobie sprawę z wyzwań i nakładu pracy stojącej przed tym sądem, Litwa przeznaczyła również dodatkowe 100 tys. Eur dla funkcjonowania tego sądu.

W niedalekiej przyszłości z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości do Międzynarodowego Trybunału Karnego zostanie oddelegowany ekspert oraz będą poszukiwane dodatkowe możliwości wniesienia zasobów ludzkich do śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości Rosji na Ukrainie.