BDAR
Close

Litwa oficjalnie dołącza do sprawy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 

Data

2022 09 16

Ocena
0
3.3.jpg

Po tym, jak Litwa oficjalnie złożyła wniosek o dołączenie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ukraina przeciwko Rosji, podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśliła, że ten krok jest szczególnie ważny, ponieważ w tym przypadku cała Rosja jako państwo jest pociągnięta do odpowiedzialności, a nie osoby indywidualne. 

Według E. Dobrowolskiej, gdyby Rosja została uznana za winną w tej sprawie, pozwoliłoby to Ukrainie domagać się odszkodowania, co jest głównym oczekiwaniem samej Ukrainy, o którym mówi Minister Sprawiedliwości Ukrainy we wszystkich formatach międzynarodowych. Fundusze te posłużą Ukrainie nie tylko do odbudowy kraju, ale także do dalszej ochrony jej wolności, suwerenności i demokracji. 

Minister podkreśliła, że Litwa jako pierwsza wystąpiła z inicjatywami prawnymi, aby pomóc Ukrainie i zapobiec opóźnieniu się sprawiedliwości.  

Wiceminister Gabija Grigaite-Daugirde zauważyła podczas konferencji prasowej, że prawnicy litewscy pracują ramię w ramię z prawnikami ukraińskimi i dążą do wzmocnienia walki prawnej Ukrainy, wyrażają poparcie i po raz kolejny udowadniają, że istnieją międzynarodowe rozwiązania prawne, ważne jest, aby się skoncentrować i pospieszyć z nich zkorzystać. 

Wiceminister podkreśliła, że zgodnie z prawem międzynarodowym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest jedyną instytucją, która może rozpatrywać kwestie odpowiedzialności państwa. 

„Dla wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych decyzje tego Trybunału są wiążące, dlatego bardzo ważne jest, aby nieprzestrzeganie tych decyzji mogło zostać rozpatrzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Zgromadzenie Ogólne i mamy nadzieję, że odpowiedzialność Rosji za naruszenie prawa międzynarodowego zostanie ustanowione i odszkodowanie dla Ukrainy zostanie zapewnione” – podkreśliła G. Grigaite-Daugirde. 

43 kraje Europy i świata, a także UE wyraziły zamiar przyłączenia się do sprawy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, która potępia militarną agresję Rosji i jej zbrodnie międzynarodowe. 

Jednocześnie Ukraina zwróciła się również do Trybunału o zastosowanie tymczasowych środków ochrony, a w dniu 16 marca 2022 r. Trybunał orzekł o natychmiastowym zaprzestaniu działań wojennych przez Rosję lub bezpośrednio czy pośrednio przez nią kontrolowane jednostki wojskowe. Nieprzestrzeganie tego orzeczenia sądowego stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.  

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości dokonywane przez Rosję są również badane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Litwa zwróciła się do społeczności międzynarodowej o rozważenie możliwości powołania Trybunału Specjalnego w przypadku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.