Obywatele UE mieszkający na Litwie mogą też być współzałożycielami partii politycznej

Data

2021 06 30

Ocena
0
PL 5555.png

Dziś Sejm zaaprobował inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości, aby stworzyć okazję do bycia jednym z założycieli partii politycznej i obywateli UE mieszkających na Litwie. Teraz takie prawo mają tylko obywatele Litwy.

Zdaniem ministra sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej ważne jest zapewnienie równych szans prawnych obywatelom państw członkowskich UE z obywatelami Litwy w korzystaniu z prawa do uczestniczenia w działalności politycznej i korzystania z infrastruktury partyjnej: zakładania partii politycznych, zostania wybranymi do Parlamentu Europejskiego podczas wyborów lub rady lokalnej.

Od teraz obywatel UE, który mieszka na Litwie od co najmniej 6 miesięcy i ukończył 18 lat, będzie mógł być współzałożycielem partii politycznej. 

Jednak, tak jak poprzednio, obywatel UE mieszkający na Litwie nie będzie mógł zostać wybrany na posła do Sejmu ani na prezydenta Republiki Litewskiej. 

Od stycznia 2019 r. obywatele państw członkowskich UE, którzy nabyli prawo zamieszkania na Litwie i mieszkali tu co najmniej sześć miesięcy, mają możliwość zostania członkami partii politycznej. 

Zakładanie partii politycznych i członkostwo w partii politycznej nie ogranicza się do obywateli UE w Belgii, Danii, Szwecji, Holandii, Francji, Bułgarii i innych państwach członkowskich UE.