Osiągnięto porozumienie z ZEA: obywatele obu krajów będą mieli możliwość odbywania kary we własnym kraju

Data

2021 12 21

Ocena
0
JAE.png

Rząd zaakceptował propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą upoważnienia Minister Sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej do podpisania umów między Litwą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o ekstradycji, wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych oraz o przekazywaniu skazanych.

Ponieważ traktaty te należą do kategorii traktatów międzynarodowych, które mają być ratyfikowane, uprawnienia do działania w związku z zawarciem traktatów przyznaje Prezydent na wniosek Rządu.

Podpisanie, a następnie ratyfikacja umów z ZEA zapewni prawne możliwości współpracy w zakresie ekstradycji, a także wzajemnej pomocy w sprawach karnych oraz możliwość odbywania kary przez obywateli obu krajów we własnym kraju.

„Zjednoczone Emiraty Arabskie nie przystąpiły do 1983 r. Europejskiej Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, zatem wobec braku umów dwustronnych droga prawna przekazania osoby skazanej na Litwę nie była możliwa. Po pomyślnym dokończeniu w listopadzie ostatecznych szczegółów porozumienia, oczekuje się, że w najbliższym czasie zostaną podpisane porozumienia ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, co stworzy obywatelom litewskim prawne możliwości odbywania kary na Litwie” – mówi E. Dobrowolska.

Zdaniem Ministra umowa o ekstradycji przewiduje przekazywanie osób podejrzanych, oskarżonych lub już skazanych za przestępstwa, a także współdziałanie w prowadzeniu dochodzeń w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, pomoc w zebraniu dowodów, zeznań, doręczaniu dokumentów, przeszukaniach i zajęciach oraz przy konfiskacie mienia i tak dalej.

Negocjacje Litwy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi trwają od kilku lat i obecnie uzgodniono wszystkie szczegóły prawne umów.