Pomoc gwarantowana przez państwo w cyberprzestrzeni

Data

2021 05 21

Ocena
0
pl2.png

Uruchomiony zostanie system informacyjny usług prawnych TEISIS, który zapewni mieszkańcom możliwość skorzystania z interaktywnych konsultacji i elektronicznych usług pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, a także pomoże zapewnić sprawne administrowanie pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo.

Zdaniem ministra sprawiedliwości Eveliny Dobrovolskiej usługi zdalne są niezbędnym etapem postępu w erze nowoczesnej technologii, dlatego narzędzie elektronicznych usług prawnych TEISIS w znaczący sposób przyczyni się do udoskonalania systemu pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo. „Ponadto bezpieczny sposób świadczenia usług na odległość jest szczególnie ważny w okresie pandemii, gdy można uzyskać usługi prawne szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu“, – sugeruje minister E. Dobrovolska.

Do tej pory większość usług pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo była świadczona wyłącznie po przybyciu do gminy lub do służby pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo i jej oddziałów, a przy braku  interfejsów z rejestrami państwowymi lub systemami informacyjnymi osoba musiała sama zbierać i przedłożyć dokumenty uzasadniające jego prawo do otrzymania pomocy prawnej. 

„Automatyzacja i cyfryzacja procesów pozwoli nie tylko na optymalizację działalności pracowników świadczących usługi, zapewnienie jakości administrowania systemem pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, ale także pomoże zmniejszyć obciążenie administracyjne dla ludzi. Ponadto mamy nadzieję, że procesy te pozwolą na przyciągnięcie większej liczby prawników do systemu pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, zwłaszcza w mniejszych regionach, gdzie nadal brakuje podmiotów świadczących dodatkową pomoc prawną - podkreśla E. Dobrovolska.

Konsultacje zdalne za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych to metoda powszechnie stosowana przez prawników z sektora prywatnego. Oczekuje się, że również w zakresie pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo takie narzędzie konsultacji będzie popularne i przydatne zarówno dla mieszkańców, jak i usługodawców. 

Usługi zdalne powinny również pomagać tym, którzy potrzebują pomocy prawnej w bardziej wrażliwych sytuacjach życiowych, takich jak przemoc domowa lub handel ludźmi, ponieważ o tego typu problemach nie zawsze ludzie ośmielają się mówić podczas bezpośredniego kontaktu.

Jednocześnie ten środek przyczyni się do rozwoju edukacji prawniczej społeczeństwa, pozwoli na operatywne odbieranie odpowiednich informacji prawnych w przestrzeni elektronicznej i na przestawianie informacji zwrotnych na temat świadczonych usług: www.teisis.lt.

Ochrona danych osobowych, informacji poufnych i tajemnicy zawodowej to kwestia priorytetowa w świecie usług cyfrowych. Dlatego też, gdy usługi zostały przeniesione do systemu TEISIS, środki techniczne zostały starannie zaprogramowane i wdrożone w celu ochrony zarówno treści konsultacji, jak i wszystkich zebranych informacji, tak aby nie dostały się one nielegalnie w ręce osób trzecich. Dane systemu TEISIS będą podlegać wysokim standardom bezpieczeństwa danych mającym zastosowanie do systemów informatycznych.