BDAR
gdpr

Rząd zatwierdza wzmocnioną ochronę ofiar przestępstw z użyciem przemocy

Data

2022 09 16

Ocena
0
1.2.png

Rząd zatwierdził inicjatywę Departamentu Sprawiedliwości mającą na celu wzmocnienie ochrony i praw ofiar przestępstw z użyciem przemocy poprzez zapewnienie tym osobom większych możliwości uzyskania odszkodowania w ramach programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Proponuje się włączenie umyślnych przestępstw z użyciem przemocy mniejszej wagi do Wykazu przestępstw z użyciem przemocy, zrównując w ten sposób status prawny wszystkich ofiar przestępstw z użyciem przemocy.

Według minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej, część ofiar przestępstw z użyciem przemocy nie może obecnie ubiegać się o odszkodowanie z programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw, dlatego w celu zapewnienia praw wszystkich ofiar przestępstw z użyciem przemocy planuje się również zapewnić prawo do odszkodowania ofiarom umyślnych przestępstw z użyciem przemocy mniejszej wagi.

Ponadto celem jest stworzenie równych szans dla wszystkich osób uznanych za ofiary przez prokuratora lub sąd w ubieganiu się o odszkodowanie do Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Obecnie niektórym osobom, np. braciom, siostrom i innym bliskim krewnym np. osoby zamordowanej, nie przysługuje odszkodowanie ze względu na zbyt wąską definicję prawa, mimo że są one uznawane za ofiary zabójstwa ich krewnego w postępowaniu karnym. 

Zdaniem E. Dobrowolskiej prawa wszystkich ofiar przestępstw z użyciem przemocy powinny opierać się na konstytucyjnej zasadzie równości i być zgodne z przepisami Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Statystyki pokazują, że na Litwie rocznie rejestruje się średnio około 11 000 przestępstw mniejszej wagi (przypadków powodowania bólu fizycznego lub drobnych problemów zdrowotnych i zakłócania porządku publicznego), w związku z czym taka liczba osób potencjalnie będzie kwalifikować się do odszkodowania ze środków programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw, jeśli spełniają inne kryteria określone przez prawo.

W ostatnich latach średnio ponad 350 tys. euro rocznie przeznaczano na odszkodowania ze środków programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości pobiera te fundusze od sprawców zbrodni w trybie regresowym.

Najbardziej aktualne informacje na temat odszkodowań wypłacanych z programu Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw można znaleźć tutaj: https://bit.ly/3e8UlaH.  

Propozycje te muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Sejm.