Rząd zgodził się, że w przypadku uniewinnienia osoby usługi prawnika będą opłacane ze środków państwowych

Data

2021 12 21

Ocena
0
postams (852 x 536 px).png

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego i wykroczeń administracyjnych, które proponują wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i przewidują wypłatę honorarium adwokackiego osobie, za którą orzeczono uniewinnienie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego proponuje, aby w przypadku uniewinnienia osoby poniesione przez nią koszty usług prawnika zostały zwrócone ze środków państwowych. W zależności od okoliczności sprawy zwracane będą tylko niezbędne i uzasadnione koszty prawnika.

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń administracyjnych proponuje, aby wydatki poniesione przez osobę na opłacenie usług prawnika lub jego asystenta w przypadku zakończenia przestępstwa, ponieważ popełniony czyn nie nosi znamion wykroczenia administracyjnego, powinny być zwracane przez państwo lub fundusze miejskie.

Sąd Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 106 kpk w zakresie, w jakim osobie, przyznanej za nie winną nie było zwrotu kosztów za usługi adwokata.

Aby zapewnić lepszą sytuację tym, którzy zostali teraz uniewinnieni i zwrócić im koszty prawnika, nie czekając na odpowiednie zmiany prawne, Ministerstwo Sprawiedliwości z własnej inicjatywy wprowadziło procedurę tymczasową i wydało zalecenia w sprawie zwrot takich kosztów. Zgodnie z nimi orzeczenie sądu o zwrocie kosztów adwokata powinno być wykonane przez instytucję, organ państwowy lub samorządowy, inny podmiot, którego orzeczenie w sprawie wszczęcia postępowania karnego lub postępowania administracyjnego zostało uchylone (umorzone).

Nowa regulacja prawna przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości była uzgadniana z Prokuraturą Generalną, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Finansów, Radą Sędziów oraz Litewską Izbą Adwokacką.

Rząd będzie musiał zatwierdzić te propozycje.