Sejm zgodził się: lista kryteriów przestępstw z nienawiści zostanie rozszerzona, biorąc pod uwagę apele Komisji Europejskiej

Data

2022 06 15

Ocena
0
42.png

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do kodeksu karnego, które eliminują niezgodności z prawem UE i stwarzają warunki do skuteczniejszego zwalczania niektórych form rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawa karnego.

„Chcemy, aby każdy czuł się godnie i bezpiecznie, bez względu na płeć, rasę, narodowość, religię czy inne kryteria, dlatego bardzo ważne jest zainicjowanie zmian w przepisach prawnych w celu dostosowania przepisów krajowych do prawa UE i zwalczania homofobii, rasizmu i ksenofobii, czy nietolerancji religijnej, a także w celu zapobiegania wrogości i przemocy” – powiedziała minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

Zmiany doprecyzowują artykuły kodeksu karnego dotyczące mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz przewidują odpowiedzialność karną nie tylko za dyskryminację ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania lub opinii, ale także ze względu na kolor skóry i pochodzenie etniczne.

Na poziomie Unii Europejskiej szczególną uwagę poświęca się mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. W najbliższym czasie z inicjatywy Komisji Europejskiej planowane jest rozszerzenie listy przestępstw Unii Europejskiej – mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Zapewni to podstawę prawną dla nowej inicjatywy ustawodawczej, która zapewni zharmonizowane przepisy dotyczące kryminalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w całej Unii Europejskiej.

„Chcemy, aby każdy czuł się godnie i bezpiecznie, bez względu na płeć, rasę, narodowość, religię czy inne kryteria, dlatego bardzo ważne jest zainicjowanie zmian w przepisach prawnych w celu dostosowania przepisów krajowych do prawa UE i zwalczania homofobii, rasizmu i ksenofobii, czy nietolerancji religijnej, a także w celu zapobiegania wrogości i przemocy” – powiedziała minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

Zmiany doprecyzowują artykuły kodeksu karnego dotyczące mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz przewidują odpowiedzialność karną nie tylko za dyskryminację ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, status społeczny, religię, przekonania lub opinii, ale także ze względu na kolor skóry i pochodzenie etniczne.

Na poziomie Unii Europejskiej szczególną uwagę poświęca się mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. W najbliższym czasie z inicjatywy Komisji Europejskiej planowane jest rozszerzenie listy przestępstw Unii Europejskiej – mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Zapewni to podstawę prawną dla nowej inicjatywy ustawodawczej, która zapewni zharmonizowane przepisy dotyczące kryminalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w całej Unii Europejskiej.