Sejm zgodził się, że usługi prawnika w przypadku uniewinnienia osoby będą opłacane ze środków państwowych 

Data

2022 05 13

Ocena
0
maketai 2.png

Sejm przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprawki do Kodeksu postępowania karnego i wykroczeń administracyjnych, które wdrażają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przewidujące, że usługi adwokata lub asystenta prawnego zostaną opłacone przez państwo na koszt osoby uniewinnionej.

W przypadku uniewinnienia osoby, poniesione przez nią koszty usług adwokata lub pomocnika prawnego zostaną zwrócone ze środków państwowych w trybie określonym w aktach prawnych. Zwrócone zostaną tylko niezbędne i uzasadnione koszty, w zależności od okoliczności sprawy. Określa to uchwalona nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. 

Przyjęte nowelizacje przewidują również, że wydatki poniesione przez osobę na opłacenie usług prawnika lub jego asystenta są zwracane przez państwo, gminę lub z budżetu państwa lub środków niezrównoważonego podmiotu budżetu gminy w przypadku umorzenia postępowania o wykroczenie administracyjne, ponieważ popełniony czyn nie nosi znamion wykroczenia administracyjnego. Zmiany te przewiduje Kodeks wykroczeń administracyjnych.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny obowiązujący do tej pory art. 106 kpk, zgodnie z którym osobie uniewinnionej nie przysługuje zwrot kosztów opłacenia usług prawnika. W celu zapewnienia lepszej sytuacji osób uniewinnionych Ministerstwo Sprawiedliwości z własnej inicjatywy ustaliło tymczasowe rozwiązania i wydało zalecenia dotyczące zwrotu tych wydatków przed przyjęciem niezbędnych zmian w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksu wykroczeń administracyjnych. Według nich orzeczenie sądu o zwrocie honorarium adwokata musiało być wykonane przez instytucję, organ lub inny podmiot państwowy lub komunalny, którego orzeczenie w sprawie karnej lub postępowanie administracyjne zostało uchylone lub umorzone.

Zmiany te, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wejdą w życie 1 maja tego roku.